امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


اعضای هیات علمی

گروه عمومی


دکتر حسین پورقاسمیان
• استادیار
• تخصص: آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی
• زمینه پژوهشی: نگارش انگلیسی، ترجمه متون فنی مهندسی
• تلفن:
• رایانامه: pourghasemian@qut.ac.ir
ادامه اطلاعات...
دکتر محمد کریمی
• استادیار
• تخصص: فیزیولوژی ورزشی, دانشگاه علوم تحقیقات تهران
• زمینه پژوهشی: علم تمرین، سایکو فیزیولوژی
• تلفن:
• رایانامه: karimi@qut.ac.ir، m.karimi2203@gmail.com
ادامه اطلاعات...

دروس عمومی ارائه شده ترم 942    دانلود
منوی سریع