امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


فراغت از تحصیل

فراغت از تحصیل
آیین نامه جلسه339 مورخ1376:
ماده 64:
دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب وزارت علوم و براساس مقررات این آیین‌نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ‌التحصیل آن دوره شناخته می‌شود.
تبصره 1:
تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می‌شود.
تبصره 2:
با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد، هر دانشگاه در هر نیمسال، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.
ماده 65:
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می‌تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید.
در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می‌شود.
 تبصره 1:
دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی‌رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود را جبران نماید، در صورتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است، از تحصیل محروم و اخراج می‌شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد، براساس ماده 30 و تبصره آن می‌تواند با اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل شود.
آیین نامه جلسه 859 شماره 244759/2 مورخ 24/12/1393
ماده 29:
ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.
تبصره: درصورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از دروسهایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است، میانگین کل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.
ماده 30:
در صورتی که دانشجو منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی( شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذارنده و میانگین کل دروس گذارنده وی 12 یا بالاتر باشد ،می تواند مدرک کاردانی درهمان رشته دریافت کند. درغیر این صورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی ، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد.
تبصره1: در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره 12 یا بالاتر گذرانده است، ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
تبصره2: صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن موسسه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.
 ماده 31:
تاریخ دانش آموختگی ، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.
این آیین نامه در 12 فصل ، 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الی 339 شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1367 به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی كه از سال تحصیلی 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم می شوند لازم الاجراست.  و  از این تاریخ به بعد تمان آیین نامه ها ، بخشنامه ها ودستورالعملهای مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می شود.
منوی سریع