امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشگاه صنعتی قم
تقویم سال 1402 و 1403

شروع ترم 14022 (شروع کلاس ها) : 1402/11/21 پایان ترم 14022 (پایان کلاس ها) : 1403/03/24

زمان انتخاب واحد ترم 14022 : از 1402/11/16 تا 1402/11/20

زمان حذف و اضافه ترم 14022 : از 1402/12/05 تا 1402/12/09

حذف اضطراری ترم 14022: از 1403/02/22 تا 1403/02/27

برگزاری امتحانات پایان ترم 14022 : از 1403/03/26 تا 1403/04/12

انتخاب واحد نیمسال 14022
ورودی 99 به قبلروز دوشنبهمورخ 1402/11/16از ساعت 8 الی 23کلیه مقاطع
ورودی 1400 روز سه شنبهمورخ 1402/11/17از ساعت 8 الی 23
ورودی 1401روز چهارشنبهمورخ 1402/11/18از ساعت 8 الی 23
ورودی 1402روز پنج شنبهمورخ 1402/11/19از ساعت 8 الی 23
کلیه ورودی هاجمعهمورخ 1402/11/20از ساعت 8 الی 24
     
حذف و اضافه نیمسال 14022
ورودی 99 به قبلروز یکشنبهمورخ 1402/12/05از ساعت 8 الی 23کلیه مقاطع
ورودی 1400 روز دوشنبهمورخ 1402/12/07از ساعت 8 الی 23
ورودی 1401روز سه شنبهمورخ 1402/12/08از ساعت 8 الی 23
ورودی 1402روز سه شنبهمورخ 1402/12/09از ساعت 8 الی 24


 
 
منوی سریع