امروز : چهارشنبه یکم آذر 1396
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
ایام هقتهتازیخسال وردیمقاطع
یکشنبه96/06/1993و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارششناسی ارشد
دوشنبه96/06/2094
سه شنبه96/06/2195
چهلرشنبه96/06/22همه وردی ها

 
معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir