امروز : چهارشنبه پنجم مهر 1402

برنامه زمان بندی انتخاب واحد دانشگاه صنعتی قم
تقویم سال 1402 و 1403

شروع ترم 14021 (شروع کلاس ها) : 1402/07/1 پایان ترم 14021 (پایان کلاس ها) : 1402/10/21

زمان انتخاب واحد ترم 14021 : از 1402/06/18 تا 1402/06/21

زمان حذف و اضافه ترم 14021 : از 1402/07/16 تا 1402/07/18

حذف اضطراری ترم 14021: از 1402/09/18 تا 1402/09/23

برگزاری امتحانات پایان ترم 14021 : از 1402/10/25 تا 1402/11/9

انتخاب واحد نیمسال 14021
ورودی 99 به قبلروز شنبه مورخ 1402/6/18از ساعت 8 الی 23کلیه مقاطع
ورودی 1400 روز یکشنبهمورخ 1402/6/19از ساعت 8 الی 23
ورودی 1401روز دوشنبهمورخ 1402/6/20از ساعت 8 الی 23
کلیه ورودی هاروز سه شنبهمورخ 1402/6/21از ساعت 8 الی 23
حذف و اضافه نیمسال 14021
ورودی 99 به قبلروز یکشنبهمورخ 1402/7/16از ساعت 8 الی 23کلیه مقاطع
ورودی 1400 روز دوشنبهمورخ 1402/7/17از ساعت 8 الی 23
ورودی 1401روز سه شنبهمورخ 1402/7/18از ساعت 8 الی 23


 
 
منوی سریع