امروز : سه شنبه ششم آبان 1399

 ترم اول سال تحصیلی 1399-1400 از تاریخ 22/06/1399 شروع و در تاریخ 10/11/1399  به اتمام می رسد. 

امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400  در تاریخ 1399/10/27 شروع و در تاریخ 1399/11/09 به اتمام می رسد.

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

ایام هفته

تاریخ

سال وردی

مقاطع

ساعت انتخاب واحد

یکشنبه

99/06/23

95و ماقبل

 

 کلیه مقاطع تحصیلی

 

از ساعت 9 صبح تا 23:30
پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 12:00

دوشنبه

99/06/24

96

سه شنبه

99/06/25

97

چهارشنبه

99/06/26

98

پنج شنبه

99/06/27

کلیه ورودی ها از ساعت 8 صبح تا 12:00

 

برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

ایام هفته

تاریخ

سال وردی

مقاطع

ساعت انتخاب واحد

شنبه

99/07/12

96و ماقبل

 

 

کلیه مقاطع تحصیلی

 

 

از ساعت 9 صبح تا 23:30

یکشنبه

99/07/13

97

دوشنبه

99/07/14

98


برنامه زمان بندی حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

ایام هفته

تاریخ

سال وردی

مقاطع

ساعت حذف و اضافه

شنبه
 تا چهارشنبه

99/09/29
                الی 
99/10/03

تمامی ورودی ها

کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

از ساعت 09:00 تا 23:00

  
 
منوی سریع