امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


اداره پذیرش و نظام وظیفه

فعالیتهای اداره در ارتباط با دانشجویان

تشکیل پرونده و پذیرش دانشجویان ورودی مقطع کارشناسی

صدور کارت دانشجوئی (دانشجویان جدیدالورود)

مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

فرم اطلاعات دانشجو

 

 

صدور کارت دانشجوئی (کارت المثنی)

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره پذیرش و نظام‌وظیفه
 • دریافت و پر کردن فرم درخواست کارت المثنی
 • آگهی در روزنامه شریف
 • یک قطعه عکس

معمولاً دو روز

 

صدور کارت دانشجوئی (تعویض کارت)

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ:

 • مراجعه به اداره پذیرش و نظام‌وظیفه
 • یک قطعه عکس
 • تحویل کارت قبلی

معمولاً دو روز

 

صدور معافیت تحصیلی جهت دانشجویان مقطع کارشناسی

درخواست معافیت تحصیلی از حوزه نظام‌وظیفه بصورت خودکار توسط اداره پذیرش و نظام‌وظیفه انجام می‌گیرد. در صورت بروز مشکل به این اداره مراجعه شود.

 

اعمال تغییر رشته در سیستم کامپیوتر و تعویض کارت دانشجویان تغییر رشته‌داده

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • فرم تأیید شده نهایی تغییر رشته (از اداره خدمات آموزشی مستقیماً به اداره پذیرش ارسال می‌شود)

بلافاصله

 

ثبت رشته دوم دانشجویان دو رشته‌ای در سامانه آموزش

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • نامه پذیرش دانشجو در رشته دوم از دفتر استعداد درخشان (از دفتر استعدادهای درخشان مستقیماً به آموزش ارسال می‌شود)

بلافاصله

 

اصلاح اطلاعات دانشجویان در سامانه آموزش

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره پذیرش و نظام‌وظیفه
 • همراه داشتن کارت دانشجویی
 • مدارک تأیید کننده ادعا

 

 

بررسی وضعیت دانشجویان و تغییر وضعیت تحصیلی (مجاز-غیرمجاز) دانشجویانی که مدرک تحصیلی آنان ناقص است و یا تأییدیه مقطع تحصیلی قبلی را ندارند

بررسی وضعیت تحصیلی بصورت خودکار توسط اداره پذیرش و نظام‌وظیفه انجام می‌گیرد. در صورت بروز مشکل به این اداره مراجعه شود.

 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت اداره راهنمایی و رانندگی

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره پذیرش و نظام‌وظیفه
 • یک قطعه عکس
 • تکمیل فرم در خواست معرفی‌نامه به اداره راهنمایی و رانندگی
 • همراه داشتن کارت دانشجویی تمدید شده یا فرم تثبیت نیمسال جاری

معمولاً دو روز

 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت حوزه وظیفه عمومی

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه دانشجو به اداره پذیرش و نظام‌وظیفه

معمولاً دو روز پس از مراجعه دانشجو به اداره پذیرش و نظام‌وظیفه

 

اعلام وضعیت فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج و انتقال دانشجویان به حوزه نظام‌وظیفه

اعلام وضعیت آموزشی به حوزه نظام وظیفه بصورت خودکار توسط اداره پذیرش و نظام‌وظیفه انجام می‌گیرد. در صورت بروز مشکل به این اداره مراجعه شود.

 

 

منوی سریع