امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


معرفی مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکترمرتضی محجل کفشدوز
مدیر امور آموزش کل
CV

مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

برنامه ریزی، نظارت و اداره امور پذیرش و ثبت نام، خدمات آموزشی و دانش آموختگان در چارچوب ضوابط.

تهیه و پیشنهاد اصول كلی برنامه های آموزشی و آیین نامه های خدمات آموزشی و ارائه به معاونت متبوع جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب.

نظارت بر انجام امور پذیرش و ثبت نام (نظام وظیفه، نقل و انتقال، صدور كارت دانشجویی و...) و نیز تغییر رشته و گرایش و امور مربوط به دانش آموختگان.

توجیه دانشجویان و اعضای هیات علمی با مقررات، آیین نامه ها و مصوبات آموزشی دانشگاه از طریق واحدهای ذیربط.

نظارت بر صدور تاییدیه های مدارك تحصیلی برای موسسات مورد تقاضای دانشجویان در چارچوب ضوابط.

نظارت بر صدور ریز نمرات امتحانی وگواهینامه های موقت و دائم در چارچوب ضوابط.

نظارت بر تهیه آمار دانشجویان به تفكیك مقاطع و رشته تحصیلی و سایر موارد لازم و نیز تنظیم و نگهداری پرونده تحصیلی.

رسیدگی به مسائل و مشكلات آموزشی دانشجویان و راهنمایی آنان در زمینه های مختلف تحصیلی.

ارزیابی منظم و مستمر امور آموزشی و ارائه گزرش از روند فعالیت ها و مشكلات به معاونت متبوع.

برنامه ریزی، نظارت و اداره امور آموزشی (پذیرش و ثبت نام، نظام وظیفه، خدمات آموزشی و ...) و پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، آزمون دكتری در چارچوب ضوابط مربوطه و با هماهنگی معاونت متبوع.

تهیه و پیشنهاد اصول كلی برنامه های آموزشی از قبیل: امور آموزشی و پژوهشی، پذیرش و ثبت نام، برگزاری آزمون دكتری و پایان نامه های دانشجویی و ... و ارائه به مراجع ذیربط جهت تصویب و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب.

بررسی، مطالعه و امكان سنجی رشته های تحصیلی جدید در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری و ارائه به مراجع ذیربط.

فراهم نمودن زمینه های لازم به منظور تسهیل و تسریع امور آموزشی دانشجویان از طریق هماهنگی با واحدهای ذیربط.

بررسی، كنترل و نظارت بر فرایند صدور گواهی اشتغال به تحصیل و نیز معرفی دانشجویان به مراجع ذیربط در چارچوب ضوابط مربوطه.

بررسی و مطالعه به منظور روزآمد و كارآمد نمودن دستورالعمل تهیه، تدوین و تنظیم پایان نامه های دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مربوطه.

نظارت بر انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی از قبیل: بررسی موضوع پیشنهادی و انعكاس به شورای تحصیلات تكمیلی، ابلاغ موضوع به دانشجو پس از تصویب، بررسی پیشرفت امور مربوط به پایان نامه، صدور مجوز دفاع از پایان نامه، تعیین ناظر و صدور مجوز جهت تكثیر و صحافی  و ... با هماهنگی مراجع ذیربط و در چارچوب ضوابط مربوطه.

بررسی و انعكاس گزارش پرداخت حق الزحمه هیات داوران جلسات دفاعیه به مراجع ذیربط.

برنامه ریزی و نظارت بر روند برگزاری آزمون دكتری از قبیل: پذیرش دانشجو، ثبت نام از شركت كنندگان، طراحی سئوالات برگزاری آزمون، مصاحبه پذیرفته شدگان و... با هماهنگی مراجع ذیربط و در چارچوب ضوابط ذیربط.

شركت فعال و مستمر در كمیته ها، كمیسیون ها و مجامع قانونی.

ارزیابی منظم و مستمر تحصیلات تکمیلی و ارائه گزرش از روند فعالیت ها و مشكلات به معاونت متبوع.

انجام سایر اموری كه در چارچوب وظایف محول می گردد.

معرفی مدیریت امورآموزشی

کارکنان این مدیریت در چهار اداره پذیرش و نظام‌وظیفه، بررسی سوابق تحصیلی و امور کارنامه، خدمات آموزشی و دانش‌آموختگان به علاوه دفتر مدیرکل آموزش جهت انجام کلیه امور آموزشی در خدمت شما هستند .

گوشه‌ای از وظایف ادارات مختلف از این قرار است:

اداره پذیرش و نظام‌وظیفه:

نام‌نویسی و تشکیل پرونده در بدو ورود، صدور کارت دانشجویی، مسائل مربوط به نظام‌وظیفه، صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای اداره راهنمایی و رانندگی یا حوزه نظام‌وظیفه، ...

اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه:

صدور کارنامه، صدور گواهی اشتغال به تحصیل در نیمسالهای گذشته، تأیید فرمهای مربوط به آزمونهای تحصیلات تکمیلی، صدور گواهی تأیید معدل و تعداد واحد، رفع اشکالات کارنامه از نظر اطلاعات دروس و نمرات، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان، ثبت نمرات دروس دانشجویان المپیادی بصورت CR، ...

اداره خدمات آموزشی:

صدور گواهی اشتغال به تحصیل، مرخصی تحصیلی، حذف اضطراری (W) درس، بررسی و رفع اشکالات ثبت‌نام، تغییر رشته، دانشجوی مهمان، انتقال، ...

اداره دانش‌آموختگان:

ثبت فراغت از تحصیل، صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصیل، صدور دانشنامه و ریز نمرات رسمی، صدور تأییدیه فراغت از تحصیل، تعیین رتبه، امور مربوط به جشن فارغ‌التحصیلی، ...

دفتر مدیرکل آموزش:

پاسخگویی به انواع سئوالات آموزشی و راهنمایی دانشجویان مقطع کارشناسی، ...

منوی سریع