امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

گروه شیمی


اعضای هیات علمی


دکتر محمدهادی مشکات السادات (مدیر گروه شیمی)
•    دانشیار
•    تخصص: شیمی آلی گرایش دارویی، دانشگاه سورشترا هندوستان
•    زمینه پژوهشی: سنتز داروهای شیمیایی، نانوشیمی، گیاهان دارویی، ترکیبات طبیعی
•    تلفن:
•    رایانامه: Meshkatalsadat.m@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...

دکتر خدیجه ربیعی فرادنبه
•    استادیار
•    تخصص: شیمی آلی، دانشگاه کاشان
•    زمینه پژوهشی: سنتز و شناسایی ترکیبات آلی و آلی فلزی، متدولوژی انواع واکنش ها، نانو کاتالیزگرها و نانولوله های کربنی
•    تلفن:
•    رایانامه: kh_rabiei@yahoo.com
 ادامه اطلاعات...


منوی سریع