امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


تحصیلات تکمیلی

منوی سریع
آشنایی با تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی قم

با توجه به توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی و نیاز روزافزون به اعمال مدیریت مستقل و متمرکز بر امور این دوره‌ها، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1391 در حوزه معاونت آموزشی تأسیس و بر امور پذیرش، ثبت‌نام، تحصیل در دوره‌های تخصصی و فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری مدیریت می‌نماید. اطلاعات مربوط رشته‌  گرایش‌ها در مقطع کارشناسی‌ارشد در جدول زیر ارائه شده است.


هر گونه پیشنهادات و انتقادات با آدرس postgraduate@qut.ac.ir ایمیل کنید.

 رویدادهای مهم: 

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir