امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


تحصیلات تکمیلی

آشنایی با تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی قم
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی: خانم عاطفه تیموری داخلی 136
با توجه به توسعه دوره‌های تحصیلات تکمیلی و نیاز روزافزون به اعمال مدیریت مستقل و متمرکز بر امور این دوره‌ها، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1391 در حوزه معاونت آموزشی تأسیس و بر امور پذیرش، ثبت‌نام، تحصیل در دوره‌های تخصصی و فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری مدیریت می‌نماید. اطلاعات مربوط رشته‌  گرایش‌ها در مقطع کارشناسی‌ارشد در جدول زیر ارائه شده است.هر گونه پیشنهادات و انتقادات با آدرس postgraduate@qut.ac.ir ایمیل کنید.

 رویدادهای مهم:

 

منوی سریع