امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


مرکز آموزشهای آزاد و مجازی


مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی
شماره تماس: 02536641601 داخلی 141
 
 
کارشناس مرکز آموزش های آزاد و مجازی
شماره تماس: 02536641601 داخلی 141
 
معرفی گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قم:
   به منظور تداوم بخشیدن و همگانی کردن آموزش عالی، گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قم در سال 1392 تأسیس گردید. آموزش مناسب و کارآمد یکی از مهم ترین عوامل زیربنایی در ایجاد جوامع توسعه یافته است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت جوامع مترقی نشان می‌دهد که این کشورها از سیستم‌های آموزشی توانمندی بهره برده‌اند. در حال حاضر با توجه به تغییرات فراوانی که در سبک زندگی انسان‌ها پدید آمده و با توجه به محدودیت‌های زمانی و مکانی که افراد با آن مواجه هستند یافتن روش‌های جدید که بتواند با رفع این محدودیت‌ها امکان دریافت آموزش‌های گوناگون را به افراد جامعه بدهد بسیار ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهم ترین این روش‌ها، سیستم آموزش الکترونیک یا مجازی است که با گسترش فناوری‌های ارتباطی و به خصوص اینترنت، روز به روز نقش پررنگ‌تری به خود می‌گیرد. در حقیقت تکامل شیوه آموزش الکترونیک پاسخی به انسان‌های پرس و جوگر و خواهان یادگیری است که به علت محدودیت‌های خاص زمانی و مکانی امکان استفاده از سیستم‌های مرسوم آموزشی را ندارند.
   رویکرد دیگری که می‌تواند عامل بسیار مهمی در توانمندسازی و افزایش مهارت افراد جامعه در بخش‌های کاری و عملی باشد بخش آموزش‌های آزاد است. ارایه آموزش‌های متناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه از طرف دانشگاه‌ها و مراکز علمی به افرادی که لزوما جزو دانشجویان رسمی نمی‌باشند می‌تواند شکاف‌های علمی و فرهنگی موجود بین گروه‌های مختلف جامعه را کاهش دهد و زمینه را برای کاربردی‌تر شدن علوم تئوری در سطح جامعه فراهم سازد.
 
منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع