امروز : پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1398
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت آموزشهای آزاد و مجازی

منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع

 دکتر عباس ملاتقی

مدیر مرکز آموزشهای آزاد و مجازی

 

معاونت آموزشی و پژوهشی
آدرس
: قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir