امروز : شنبه نهم بهمن 1400
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت آموزشهای آزاد و مجازی


 دکتر عباس ملاتقی

مدیر مرکز آموزشهای آزاد و مجازی

 

منوی مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
منوی سریع