امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


اداره سوابق تحصیلی

فعالیتهای اداره در ارتباط با دانشجویان

صدور کارنامه برای دانشجویان و دانش‌آموختگان

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • شرایط و مدارک لازم
 • مراجعه به اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه
 • همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت شناسایی
 • ارائه رسید پرداخت هزینه

بلافاصله

 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای نیمسالهای قبلی

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه
 • همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت شناسایی

معمولاً یک ساعت

 

صدور گواهی تأیید معدل و تعداد واحد برای ادارات خارج از دانشگاه (این گواهی تا زمانی صادر می‌شود که تعداد واحدهای گذرانده کمتر از 120 واحد باشد، پس از این زمان گواهی صادر نمی‌شود)

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه
 • همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت شناسایی

معمولاً یک ساعت

 

رفع اشکالات کارنامه از نظر اطلاعات دروس و نمرات

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه
 • همراه داشتن کارت دانشجویی
 • مدارک تأیید کننده ادعا

 

 

پاسخگویی به دانشجویان مقطع کارشناسی که پس از بررسی پرونده تحصیلی، نامه اخطار یا اخراج دریافت کرده‌اند

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه

 

 

بررسی وضعیت دانشجویان مقطع کارشناسی که ثبت‌نام یا ترمیم آنها غیر مجاز شده است و در صورت امکان اصلاح وضعیت ایشان

شرایط و مدارک لازم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 • مراجعه به اداره سوابق تحصیلی و امور کارنامه
 • آیین‌نامه‌ها و مقررات
 • فعالیتهای اداره در ارتباط با دانشجویان

 

 
منوی سریع