امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی   
دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد(مدیر گروه)
•    استادیار
•    تخصص: آنالیز تابعی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
•    زمینه پژوهشی: آنالیز تابعی، نظریه نقطه ثابت، گراف
•    تلفن:
•    رایانامه: aleomran63@yahoo.com, aleomran@qut.ac.ir
  ادامه اطلاعات...
دکتر  بهمن خسروی
•    استادیار
•    تخصص: جبر، دانشگاه شهید بهشتی
•    زمینه پژوهشی: گراف، جبر، نظریه جبری گرافها
•    تلفن:
•    رایانامه: khosravi@qut.ac.ir،
  ادامه اطلاعات..

           دکتر بهمن بابایار رازلیقی
•    استادیار
•    تخصص: حل عددی معادلات دیفرانسیل، دانشگاه تبریز
•    زمینه پژوهشی: حل عددی معادلات انتگرالی، معادلات با مشتقات جزیی
•    تلفن:
•    رایانامه: bbabayar@gmail.com
  ادامه اطلاعات...
دکتر بهناز فرنام
•    استادیار
•    تخصص: حل عددی معادلات، دانشگاه پونا هندوستان
•    زمینه پژوهشی: حل عددی معادلات با مشتقات جزیی
•    تلفن:
•    رایانامه: behnaz_farnam@yahoo.com
•    ادامه اطلاعات...


   دکتر مهرزاد قربانی
•    استادیار
•    تخصص: آنالیزعددی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
•    زمینه پژوهشی: عناصر متناهی، روش های بدون شبکه ریاضی در فیزیک،
حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی، توابع پایه ای شعاعی
•    تلفن:
•    رایانامه: mehrzadghorbany@yahoo.com
•    ادامه اطلاعات...

منوی سریع