امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


اداره خدمات آموزشی

آیین‌نامه‌ها و مقررات

فعالیتهای اداره در ارتباط با دانشجویان

مرخصی تحصیلی (حذف نیمسال)

مدارک لازم

فرم مخصوص که قبلاً از دانشکده دریافت و به تائید دانشکده رسیده باشد

زمان مراجعه

دو هفته قبل از شروع نیمسال تا یک ماه به پایان نیمسال (آخرین مهلت ارائه درخواست در تقویم آموزشی هر سال درج شده است)

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

حدوداً یک هفته پس از تحویل فرم (لازم است دانشجو با پیگیری خود، از پذیرش یا عدم پذیرش درخواست خود اطلاع حاصل کند)

 

حذف

مدارک لازم

فرم مخصوص حذف

زمان مراجعه

بر اساس تقویم سال تحصیلی (معمولاً سه هفته به پایان نیمسال صورت می‌گیرد. یک هفته فرصت برای توزیع فرم و دو روز زمان برای وارد کردن حذف به سامانه آموزش)

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

بلافاصله

 

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

مدارک لازم

داشتن ثبت‌نام

زمان مراجعه

در طول نیمسال

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

یک روز

 

تمدید مهلت کارت دانشجویی

مدارک لازم

داشتن ثبت‌نام

زمان مراجعه

پس از اتمام ترمیم

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

بلافاصله

 

بررسی و رفع اشکالات ثبت‌نام

مدارک لازم

تأیید دانشکده

زمان مراجعه

پس از اخذ فرم تثبیت از دانشکده

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

حدوداً دو روز پس از تحویل درخواست تأیید شده

 

مهمان (اخذ درس از دانشگاه دیگر توسط دانشجویان دانشگاه صنعتی قم)

مدارک لازم

فرم مخصوص که قبلاً از دانشکده دریافت و به تائید دانشکده رسیده باشد

زمان مراجعه

بر اساس زمان پذیرش دانشگاه مقصد (برای نیمسال اول، معمولاً در طول تابستان درخواست پذیرفته می‌شود. برای نیمسال دوم بر اساس اطلاعیه‌ی دانشگاهها عمل می‌شود)

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

یک روز

 

 

مهمان (اخذ درس از دانشگاه صنعتی قم توسط دانشجویان دانشگاه دیگر)

مدارک لازم

فرم مخصوص دانشگاه مبدأ که به تائید آموزش آن دانشگاه رسیده باشد

زمان مراجعه

بر اساس زمان‌بندی اعلامی از دانشگاه صنعتی قم )برای نیمسال اول، معمولاً تا نیمه شهریور، برای نیمسال دوم تا پایان دی)

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

یک روز

 

تغییر رشته

مدارک لازم

فرم مخصوص تغییر رشته به همراه کارنامه

زمان مراجعه

20 روز مانده به شروع نیمسال تحصیلی

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ: نتایج تا قبل از ترمیم اعلام می‌شود

 

انتقال (انتقال دانشجوی دانشگاه صنعتی قم به دانشگاه دیگر)

مدارک لازم

فرم مخصوص انتقال به همراه کارنامه

زمان مراجعه

تابستان (طبق اطلاعیه دانشگاهها در مورد زمان بررسی درخواستهای انتقال)

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 

 

 

انتقال (انتقال دانشجوی دانشگاه دیگر به دانشگاه صنعتی قم)در موارد خاص

مدارک لازم

فرم مخصوص انتقال تأیید شده از دانشگاه مبدأ به همراه کارنامه و مدارک لازم در مورد علت تقاضا

زمان مراجعه

تابستان هر سال تا نیمه شهریور ماه

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

 

 

تطبیق واحد دانشجویان انتقالی به دانشگاه صنعتی قم

مدارک لازم

تشکیل پرونده و ارسال مدارک از دانشگاه مبداء

زمان مراجعه

پس از قطعی شدن انتقال

مدت زمان بررسی و ارائه پاسخ

حدوداً یک هفته پس از مراجعه

 
منوی سریع