امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


واحد های درسی و طول مدت تحصیل

واحد های درسی و طول مدت تحصیل

ماده10:

تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

دوره های کاردانی : بین 68 تا 72 واحد.

دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی : 130 تا 135 واحد.

دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی: 130 تا 140 واحد.

دوره های کارشناسی نا پیوسته : 67 تا 70 واحد.

دوره های کارشناسی ارشد پیوسته : 172 تا 182 واحد.

ماده 11:

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حد اکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 1:

در آخرین نیمسال تحصیلی , دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .

تبصره 2:

در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد , با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط , می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3:

اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی انتخاب کند.
تبصره 4:

در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد ,حتی اگر مشروط باشد , با نظر دانشگاه , می تواند تمامی واحد های باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 5:

تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

دروس پیشنیاز

ماده 12:

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در دوره های کاردانی , کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها ,در آزمون ورودی , در یک یا چند درس , به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ,از حد نصابی کمتر باشد,موظفند حسب نیازرشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1:

تعیین نوع درس , تعداد واحد , ریز مواد , نحوه ارآیه , و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 2:

سازمان سنجش و آموزش کشور , موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی , کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره  خام آنها را در هر یک مواد امتحانی در اختیار دانشگاه های ذی ربط قرار دهد.

تبصره 3:

ارایه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاه ها , از هر حیث مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو , محاسبه می شود و در مشروطی , قبولی یا ردی دانشجو نیز تاَثیر دارد.

تبصره 4:

به حد اکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند , یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

طول دوره

ماده 13:

حد اکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحد های دوره را در حد اکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود.

 

منوی سریع