امروز : یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403
RSS
معرفی
دکتر محمد کریمی
یکشنبه دوم شهریور 1393 ساعت 3:11 ب ظ - توسط : محمد کریمی


دکتر محمد کریمی
 رتبه علمی:استادیار
 دانشکده: علوم پایه
 
             karimi.m@qut.ac.ir
  بیوگرافی:
نام و نام خانوادگی: محمد کریمی
وضعیت تأهل: متأهل
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ گرایش فیزیولوژی ورزشی
  زمینه های مورد علاقه:
- علم تمرین و آمادگی جسمانی
- تیپرینگ
- سایکوفیزیولوژی
سوابق ورزشی:
نایب قهرمان انتخابی تیم ملی امید جوانان انتخابی مسابقات جهانی 1995 تهران
 فعالیت های اجرایی:
- معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی قم
- مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم
- عضو شبکه بین المللی محققان فدراسیون جهانی کشتی (INWR)
- مربی درجه یک بین المللی در رشته کشتی
- مشاور مدیر كل تربیت بدنی استان قم
- عضو كمیته پژوهش استان قم در حال حاضر
- عضو کمیته علمی همایش ملی تربیت بدنی در دانشگاه آزاد نجف آباد (اردیبهشت 91)
- عضو كمیته استعدادیابی پایگاه ورزش قهرمانی استان قم از ابتدای اجرای این طرح
- داور نشریات علمی پژوهشی داخلی و نشریه ISI خارجی

 تحصیلات:
لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه گیلان 1377
فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی – دانشگاه تربیت مدرس تهران 1380
دکترای تخصصی تربیت بدنی وعلوم ورزشی با گرایش فیزیولوژی ورزشی– علوم و تحقیقات تهران 1390
 
مقالات چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی داخلی

1- ایزدی، مجتبی، کریمی، محمد، کهندل، مهدی، دوعلی، حسین. (1391). اثر تمرین هوازی بر لپتین سرم و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی نوع دو . مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. سال شانزدهم. شماره 4. پی در پی 65. زمستان 1391. (ISC)

2- کریمی، محمد. سرشین، امیر. کشاورز، سعید. قنبری، شاهپور. (1392). اثر تیپرینگ بر وضعیت نیمرخ خلقی کشتی گیران نخبه متعاقب یک دوره تمرینات فزاینده. فصلنامه علمی ترویجی علوم ورزش. سال پنجم. شماره 12: ص 68-57.

3- کریمی، محمد. صفاپور، فاطمه. (1397). اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم در زنان چاق غیرورزشکار. نشریه علمی-پژوهشی مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش. دوره 6. شماره 11. ص 73-83 (ISC)

4- کریمی، محمد. رهنما، معصومه. (1396). تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پیلاتس بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن پلاسما در زنان چاق غیرورزشکار. مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم. دوره 11. شماره 11. ص 33-40. (ISC)

5- کشاورز، سعید. کریمی، محمد. مرادی کلارده، بهارک. (1397). اثر یک وهله تمرین تناوبی شدید بر پاسخ های سایتوکاین های پیش التهابی و ضد التهابی در بازیکنان فوتبال مرد. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی. دوره 14. شماره 27. ص 111-122. (ISC)

6- کریمی، محمد. ضیغمی، منصوره. (1396). اثر امگا-3 بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای در زنان چاق غیرورزشکار. مجله ی غدد درون ریز و متابولیسم ایران. دوره 19، شماره 6، ص 419-424. (ISC)

7- خرم جاه، مهناز. خورشیدی، داود. کریمی، محمد. (1398)تاثیر فعالیت های هوازی با شدت متوسط بر برخی عوامل هورمونی و متابولیکی مرتبط با سرطان پستان در زنان یائسه دارای اضافه وزن. نشریه علمی پژوهشی سالمند. دوره 14، شماره 1، ص: 74-83. (ISC)

8- کریمی، محمد. ایزدی، مجتبی. (1398). اثر تمرینات تناوبی شدید بر بیان FOXO1 در بافت پانکراس رت های دیابتی شده با رژیم غذایی پرچرب و تزریق  STZ. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 26. شماره 6. ص: 95-104(ISC)

9- حسنی، محمد. بهپور، ناصر. کریمی، محمد. دارابی، فرامرز. (1398). تأثیر مصرف سیلیبوم ماریانوم همراه با یک دوره تمرینات فزاینده بر پاسخ اکسیدانی به یک جلسه تمرین حاد در کشتی گیران جوان. مجله علوم پزشکی قم. دوره 13. شماره 12. ص: 34-44 (ISC)

10- حسنی، محمد. بهپور، ناصر. کریمی، محمد. دارابی، فرامرز. (1399). اثر آلیوم ساتیوم همراه با چهار هفته تمرین فزاینده بر پاسخ برخی عوامل اکسیداتیو به یک جلسه تمرین حاد در کشتی گیران خوب تمرین کرده. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 27. شماره 4. ص: 142-131 (ISC)

11- زاده هندیجانی، بهمن. حسین پور دلاور، صدیقه. کریمی، محمد. (1399). تأثیر ریتم شبانه روزی بر پاسخ نوروپپتیدY و لپتین به هشت هفته تمرین هوازی در مردان جوان چاق غیرورزشکار. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 27. شماره 10. ص:  (ISC).

  مقالات چاپ شده در نشریات علمی - پژوهشی خارجی
 1. Karimi M., Nikbakht, H., VaezMusavi, MK. (2011).THE EFFECT OF TWO TYPES OF TAPERING ON PLASMA ANABOLIC AND CATABOLIC STEROID HORMONES FOLLOWING INCREMENTAL TRAINING IN ELITE MALE WRESTLERS. International Journal of Wrestling Science, 1(1), 7-10.
 2. 2.Karimi M., Heydari, H., Eghbalian, J. (2011).THE EFFECT OF TAPERING ON SELECTED PLASMA CYTOKINE LEVELS FOLLOWING INCREMENTAL TRAINING IN ELITE MALE WRESTLERS. International Journal of Wrestling Science, 1(2), 37-40.
 1. Karimi M., Keshavarz, S., Ansari, M. J., Etaati, A. (2013).MOOD CHANGES DURING A PERIOD OF INCREMENTAL TRAINING AND FOLLOWING TAPERING STRATEGIES IN ELITE MALE WRESTLERS. International Journal of Wrestling Science, 3(1), 48-52.
 2. Sarmadiyan, M., Khorshidi, D., Karimi M. (2014).The effect of regular exercise on insulin action in sedentary postmenopausal women.J. Bio. &Env. Sci.Vol. 5, No. 6, p. 173-178. (ISI)
 3. Karimi M., Yazdani noori, A. (2015). SEROTONIN AND MOOD STATE CHANGES IN RESPONSE TO A PERIOD OF YOGA TRAINING IN WELL-TRAINED WRESTLERS. International Journal of Wrestling Science,Volume 5Issue 2. pp 89-92. DOI:10.1080/21615667.2015.1116647
 4. Karimi M. (2016). Validity of Special Judo Fitness Test in Iranian Male Wrestlers, International Journal of Wrestling Science, 6:1, 34-38, DOI:10.1080/21615667.2016.1172141
 1. Sadeghi, Reza. Karimi, Mohammad and Keshavarz Saeed. (2016).The effects of two energy drinks (Zamzam and Isostar) on changes in glucose and insulin in football players. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 8(7):708-716. (SCOPUS)
 2. Amin B., Karimi M. (2017).The effect of Glutamine and Glucose supplementation on Maximal Aerobic Power and Hemoglobin concentration in athlete young girls. Annals of Applied Sport Science; 5: 25-30. (ISI)
 3. Banaii Boroujeni J., Zadeh Hendijani B., Karimi M., Keshavarz S. (2017). The Effect of Continues Aerobic Training with Green Tea Supplementation on Lipid Profiles of Inactive Obese Females. Annals of Applied Sport Science; 5: 45-50. (ISI)
 4. Karimi M. (2017).The Effect of Two Types of Tapering on Plasma Levels of Pro-Inflammatory Cytokines and Performance in Elite Male Wrestlers. Annals of Applied Sport Science; 5(4): 1-7. (ISI)
 5. Keshavarz S, Eslahchi N, Pourhakimi E, Karimi M. (2016). Effect of high- fiber diet alongside with aerobic exercise on HbA1c, fasting blood glucose and BMI of overweight diabetic women. Rep Health Care; 2 (2): 60- 68. (ISC)
 6. Keshavarz S, Moradi Kelardeh B, Karimi M. (2016). Effects of intense interval exercise activity on muscle injury symptoms in soccer players. Report of Health Care; 2 (4): 10- 16. (ISC)
 7. Moradi Kelardeh B, Keshavarz S, Karimi M. (2017). Effects of nonlinear resistance training with curcumin supplement on liver enzymes in men with non- alcoholic fatty liver disease. Report of Health Care; 3 (1): 1- 9. (ISC)
 8. Sarmadiyan Masomeh, Khorshidi Davood, Karimi Mohammad. (2019). The Effect of Combined Training on Estradiol levels and some metabolic risk factors in Overweight and Obese Postmenopausal Women. Iranian Journal of Diabetes and obesity; 11(4): 206-211 (ISC)
 9. Gholipoor M., Karimi M., Keshavarz S. (2019). Effect of Aerobic Training with Ginger Supplement on Plasma Levels of Visfatin and Lipid Profile in Obese Middle-aged Men. Report of Health Care; 5 (4): 1- 8. (ISC)
 10. Razi Korosh, Hosseini Seyed Ali, Shadmehri Saeedeh, Salehi Omid Reza, Ahmadi Mozhgan, Karimi Mohammad. (2020).Interactive Effects of Aerobic Exercise and Music on Electrical Activity of the Heart in Non-Athletic Men. Mod Care J; 17(1):e97858. (ISC)
 11. Karimi Mohammad, Eizadi Mojtaba. (2020). The Effect of High Intensity Intermittent Training (HIIT) on GLP-1R Expression in Pancreas Tissue and Serum Insulin of Male Wistar Rats with Type 2 Diabetes Mellitus. Iranian Journal of Diabetes and obesity. 12(4): 218-225 (ISC)
 طرح های پژوهشی:
1- مجری طرح پژوهشی " عوامل بازدارنده ورزش بانوان استان قم از دیدگاه کارشناسان ورزش "–سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم (1386)
2- مجری طرح پژوهشی " ایمنی فضاهای ورزشی استان قم "– اداره کل تربیت بدنی استان قم (1389)

  ترجمه و تألیف کتاب
  ویراستاری علمی کتاب
1- آموزش گام به گام ژیمناستیک، ترجمه: زهرایی، فاطمه، انتشارات سپهر اندیشه 1382
همایش ها و کنگره های ملی و بین المللی داخلی

1- کریمی، محمد. نیکبخت، حجت اله. واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم. کشاورز، سعید. "پاسخهای ایمنی و هورمونی به دو روش کاهش بار تمرین در کشتی گیران نخبه" به صورت سخنرانی در هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران – دانشگاه اصفهان 1391 

2- کشاورز، سعید. نیک بخت، حجت اله. ابراهیم، خسرو. کریمی، محمد."تأثیر تیپرینگ بر توان هوازی، توان بی هوازی، قدرت بیشینه و توان انفجاری پاهای بازیکنان فوتبال"– سخنرانی- هشتمین کنگره بین المللی پزشکی ورزشی ایران – دانشگاه اصفهان 1391

3- کریمی، محمد. نیک بخت، حجت اله. واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم. کشاورز، سعید."اثر دو نوع تیپرینگ بر شاخصهای سیستم ایمنی و عملکرد ورزشی متعاقب یک دوره تمرینات فزاینده در کشتی گیران تمرین کرده"به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی علم وکشتی-دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1391 (مقاله کامل)

4- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. هاشمی ماد، رضا. "اثر تیپرینگ بر غلظت کورتیزول و تستوسترون پلاسما متعاقب یکدوره تمرین فزاینده درکشتی گیران نخبه"به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1391

5- کشاورز، سعید، کریمی، محمد. "تأثیر کاهش بار تمرین بر سیستم ایمنی بازیکنان فوتبال" . ارائه به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1391

6- لیلا، حسین زاده. کریمی، محمد. " اثر یک دوره تمرینات هوازی بر سطوح سروتونین و کیفیت خواب زنان چاق غیرورزشکار شهرستان اندیمشک" به صورت پوستر در سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 1393. (مقاله کامل)

7- ملکی، رضا. کریمی، محمد. " اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی هورمون های تیروئید مردان چاق غیرفعال" به صورت سخنرانی در همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 1394

8- ملکی، رضا. کریمی، محمد. " اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی هورمون های تیروئید مردان چاق غیرفعال" به صورت پوستر در همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش کشور. دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 1394

9- کریمی، محمد. حسین زاده، لیلا. رضایی، روح اله. " تأثیر یک دوره تمرینات هوازی بر سروتونین سرم و نیمرخ خلقی زنان چاق غیرورزشکار". اولین همایش ملی ورزش برای همه. دانشگاه تهران. 1394. (چکیده)

10- رضایی، روح اله. کریمی، محمد. صفاپور، فاطمه. " ارتباط بین تغییرات سروتونین و دوپامین سرم در پاسخ به یک دوره تمرینات منتخب یوگا و پیلاتس در زنان چاق غیرورزشکار ". اولین همایش ملی ورزش برای همه. دانشگاه تهران. 1394. (چکیده)

11- رضایی، روح اله. کریمی، محمد. رهنما، معصومه. " ارتباط بین تغییرات هموسیستئن و فیبرینوژن سرم متعاقب هشت هفته تمرینات منتخب یوگا و پیلاتس در زنان چاق غیرورزشکار ". اولین همایش ملی ورزش برای همه. دانشگاه تهران. 1394. (چکیده)

12- کریمی، محمد. "تغییرات نیمرخ خلقی و کیفیت خواب به دنبال هشت هفته تمرینات هوازی در زنان چاق

غیرورزشکار" . اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی. دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. 4 و 5 آذر 1395 (مقاله کامل)

13- ستوده آرانی، حسین. کریمی، محمد. کریمی، داود. "بررسی عوامل بازدارنده ورزش بانوان استان قم از ديدگاه كارشناسان ورزش" . اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی. دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. 4 و 5 آذر 1395. (مقاله کامل)

14- شیرانی بیدآبادی، مریم. کریمی، محمد. " اثر  یک دوره تمرین هوازی بر هورمون های تیروئید در زنان چاق غیرورزشکار " . همایش ملی نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار. دانشگاه تهران. 11 و 12 بهمن 1393. (چکیده)

15- شیرانی بیدآبادی، مریم. کریمی، محمد. " اثر  یک دوره تمرین هوازی بر لپتین سرم زنان چاق غیرورزشکار " . سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد گرگان. 29 بهمن 1393. (مقاله کامل)

16- کریمی، محمد. رستگار مقدم، زهرا. " تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل زنجبیل بر تغییرات پروتئین واکنشی C و نیمرخ چربی متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد در زنان ورزشکار " . دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی. دانشگاه شهید رجایی. 25 آذر 1395. (چکیده)

 17- کریمی، محمد. رستگار مقدم، محمد. " اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد جودوکاران در آزمون آمادگی ویژه جودو" . دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی. دانشگاه شهید رجایی. 25 آذر 1395. (چکیده)

18- کریمی، محمد. راغبیان، زهرا. " ارتباط بین کایفوز با قدرت، استقامت و انعطاف پذیری عضلات بازکننده تنه در زنان غیرورزشکار" . دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی. دانشگاه شهید رجایی. 25 آذر 1395. (چکیده)

19- ذوالفقاری برجوئی، مریم. کریمی، محمد. " Effect of 8-week moderate aerobic training on lipid profile and vitamin B12 levels in inactive 10-12 years old female students ". اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی. تهران. 3 مهر 1394. (مقاله کامل)

20- فروتن قدیکلایی، الناز. مهتاب، نوید. خالدان، اصغر. کریمی، محمد. " The Response of One Session Selected  Circuit Resistance Exercise on Serum CRP Levels in Active Women ". کنفرانس بین المللی علوم ورزشی شمال. آمل. 15 آذر 1391. (چکیده)

21- حسنی، محمد. کریمی، محمد. " Effect of a period of aerobic exercise on ghrelin levels and appetite index in non-athlete obese women " . دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. 6 و 7 اردیبهشت 96 (چکیده)

22- کریمی، محمد. اثر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد بی هوازی کشتی گیران 13-12 سال. دومین همایش ملی ورزش در کودکی. دانشگاه خوارزمی. 2 آذر 96 (چکیده)- سخنرانی

23- کریمی، محمد. پاسخ برخی عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی به تمرینات هوازی با حجم های متفاوت در پسران کم توان ذهنی. دومین همایش ملی ورزش در کودکی. دانشگاه خوارزمی. 2 آذر 96 (چکیده)- پوستر

24- کریمی، محمد. حسنی، محمد. تأثیر مصرف مکمل کربوهیدرات با نمایه گلیسمی بالا و پایین بر زمان بروز خستگی در بازیکنان جوان والیبال. اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال. دانشگاه پیام نور همدان. 2 آذر 96 (چکیده)- پوستر

25- حسنی، محمد. کریمی، محمد. خان چرلی، مرتضی. مقایسه اثرات دو شیوه تمرینی قدرتی و سرعتی بر قدرت و انعطاف پذیری پا در والیبالیست های جوان. اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال. دانشگاه پیام نور همدان. 2 آذر 96 (چکیده)- پوستر

26- حسنی، محمد. کریمی، محمد. مقایسه اثرات شدت و نوع انقباضات ارادی ایستا و پویا بر توان بی هوازی بازیکنان جوان والیبال. اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال. دانشگاه پیام نور همدان. 2 آذر 96 (چکیده)- سخنرانی

27- کریمی، محمد. "Effect of Eight Weeks of Aerobic Training Accompaniment with Ginger "Supplementation on Serum Visfatin Level and Lipid Profile in Obese Men. یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی. پژوهشگاه علوم ورزشی. تهران. 22 و 23 اردیبهشت 97 (چکیده)- پوستر

28- کریمی، محمد. "Effect of a Period of Yoga Exercises on Plasma Levels of Serotonin and Appetite Index in non-Athlete Obese Women". یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی. پژوهشگاه علوم ورزشی. تهران. 22 و 23 اردیبهشت 97 (چکیده)- پوستر

29- کریمی، محمد. "Effect of eight weeks of raw veganism diet with aerobic exercise on lipid profile and body composition of non-athlete obese women". یازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی. پژوهشگاه علوم ورزشی. تهران. 22 و 23 اردیبهشت 97 (چکیده)- پوستر

 30- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. پاسخ آپلین و امتیاز خطر متابولیک به یک دوره تمرین مقاومتی در مردان چاق. دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-3 و 4 آبان 97 (مقاله کامل) - سخنرانی

31- کریمی، محمد. فاطمه، سالارپور غربا. تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی همراه با مصرف مکمل بذر کتان بر ترکیب بدنی و نیمرخ چربی زنان مبتلا به هیپرلیپدمی. دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-3 و 4 آبان 97 (مقاله کامل) - سخنرانی

32- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. اثر مکمل گیری کوتاه مدت امگا-3 بر پاسخ آمنتین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین مقاومتی در زنان چاق غیرورزشکار. دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-3 و 4 آبان 97 (مقاله کامل) - سخنرانی

33- کریمی، محمد. اثر یک دوره تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی مایونکتین در زنان چاق. اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی -دانشگاه علامه طباطبایی تهران-23 و 24 آبان 97 (چکیده مقاله) - پوستر

34- کریمی، محمد. اثر مکمل گیری کوتاه مدت جینسنگ بر شاخص های آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه تمرین هوازی شدید در کشتی گیران. اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی -دانشگاه علامه طباطبایی تهران-23 و 24 آبان 97 (چکیده مقاله) - پوستر

35- کریمی، محمد. اثر تمرینات هوازی بر سطوح سرمی هورمون شبه متئورین (مترنل) در زنان چاق. اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی. دانشگاه محقق اردبیلی. 12 و 13 اردیبهشت 98 (مقاله کامل) - سخنرانی

36- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. اثر یک دوره تمرینات هوازی همراه با مکمل گیری زنجبیل بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین مردان چاق. اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی. دانشگاه محقق اردبیلی. 12 و 13 اردیبهشت 98 (مقاله کامل) - پوستر

37- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. تأثیر هشت هفته تمرینات کششی PNF به روش C.R.A.C بر تعادل ایستا و پویای کشتی گیران. اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی. دانشگاه محقق اردبیلی. 12 و 13 اردیبهشت 98 (چکیده مقاله) - پوستر

38- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آیریزین و مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2. سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت. دانشگاه گیلان. 31 مرداد 98 (مقاله کامل) - سخنرانی

39- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. اثر هشت هفته تمرین مقاومتی همراه با مکمل گیری زنجبیل بر سطوح سرمی پپتید شبه گلوکاگون-1 و مقاومت به انسولین در مردان چاق. سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت. دانشگاه گیلان. 31 مرداد 98 (مقاله کامل) - سخنرانی

40- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی توأم با مکمل دهی زنجبیل بر سطوح سرمی لپتین، آدیپونکتین و مقاومت انسولینی مردان دیابتی نوع 2. سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت. دانشگاه گیلان. 31 مرداد 98 (مقاله کامل) - سخنرانی

41- کریمی، محمد. اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح سرمی C1q/TNF5 و مقاومت به انسولین در مردان چاق. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی. دانشگاه خوارزمی. 26 بهمن 98 (مقاله کامل) - سخنرانی

42- کریمی، محمد. تاثیر مکمل گیری امگا-3 همراه با تمرین هوازی بر کمرین وCRP  در مردان چاق. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی. دانشگاه خوارزمی. 26 بهمن 98 (مقاله کامل) - سخنرانی

43- کریمی، محمد. مقایسه تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک و مقاومتی-توانی بر عملکرد کشتی گیران در آزمون SJFT. چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی. دانشگاه خوارزمی. 26 بهمن 98 (مقاله کامل) - سخنرانی

44- فروغی رهقی، معصومه سادات. کریمی، محمد. تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی تداومی همراه با مکمل دهی آویشن بر مقادیر سرمی MCP-1 و مقاومت انسولینی در زنان چاق. سومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش، سلامت و جامعه-دانشگاه شهید چمران اهواز-7 و 8 اسفند 99 (مقاله کامل) - پوستر

45- فروغی رهقی، معصومه سادات. کریمی، محمد. اثر هشت هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا بر سطوح سرمی پرپتین و مقاومت به انسولین در مردان چاق. دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه. دانشگاه ارومیه. 30 و 31 اردیبهشت 1400 (مقاله کامل)- پوستر

46- کریمی، محمد. کشاورز، سعید. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سالوسین های آلفا و بتا و شاخص های التهابی مردان چاق. دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه. دانشگاه ارومیه. 30 و 31 اردیبهشت 1400 (مقاله کامل)- سخنرانی

47- کریمی، محمد. اثر هشت هفته تمرین تناوبی با محدودیت جریان خون در شدت کم بر عملکرد کشتی گیران در آزمون SJFT. دومین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه. دانشگاه ارومیه. 30 و 31 اردیبهشت 1400 (مقاله کامل)- پوستر

 ارائه مقاله در کنگره های خارجی
1- ارائه مقاله " The Effect of a Period of Incremental Training on Plasma Levels of Serotonin, Mood State and Quality of Sleep in Well-Trained Wrestlers " به صورت سخنرانی - یونان 2013
2- پذیرش مقاله "The Response of a Single Bout Circuit Resistance Exercise on Homocysteine, CRP and Fibrinigen in Active Female" به صورت سخنرانی-یونان 2013
 راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

1- اثر تمرینات هوازی بر سطوح سروتونین پلاسما، نیمرخ خلقی و کیفیت خواب زنان چاق غیرورزشکار- خانم لیلا حسین زاده- کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد واحد محلات- 1393

2- تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هورمونهای تیروئید و لپتین در زنان چاق غیر ورزشکار- خانم مریم شیرانی بیدآبادی- کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد واحد محلات- 1393

3- اثر دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی بر هورمون های تیروئید مردان چاق غیرفعال- آقای رضا ملکی- کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد واحد محلات- 1393

4- اثر یک دوره تمرینات یوگا بر سروتونین سرم و هوش هیجانی کشتی گیران خوب تمرین کرده- آقای علی یزدانی نوری- کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد واحد محلات- 1393

5- اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا و پیلاتس بر سطوح سروتونین و دوپامین سرم در زنان چاق غیرورزشکار-خانم فاطمه صفاپور-کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد واحد محلات-1394

6- اثر مکمل گیری گلوتامین و گلوکز بر توان هوازی بیشینه و غلظت هموگلوبین در دختران جوان ورزشکار-خانم بنفشه امین-کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد واحد نجف آباد-1394

7- تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط بر سطح ویتامین B12 و نیمرخ لیپیدی دانش آموزان دختر 10-12 سال- خانم مریم ذوالفقاری برجویی-کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد نجف آباد-1394

8- اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا و پیلاتس بر سطوح هموسیستئین و فیبرینوژن در زنان چاق غیرورزشکار - خانم معصومه رهنما- کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد محلات- 1394

9- اثر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر اینترلوکین-1 بتا، پروتئین واکنشی C و کیفیت خواب مردان چاق غیرورزشکار- آقای علیرضا رضائیان ابرقویی- کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد محلات- 1394

10- تأثیر یک دوره تمرینات منتخب یوگا بر سطوح سروتونین، لپتین و شاخص اشتها در زنان چاق غیر ورزشکار - خانم لیلا رضابخش - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد محلات - 1394

11- اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مکمل چای سبز بر آیریزین سرم مردان چاق غیرورزشکار - سیدمحمد جعفر نسابه - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1395

12- تاثیر دو نوع نوشیدنی انرژی زا (ایزواستار و سینرژی) بر پاسخ اینترلوکین 6 و گلوکز خون پس از فعالیت تناوبی در بازیکنان فوتبال مرد - رضا صادقی - کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد نجف آباد - 1395

13- اثر یک دوره تمرین هوازي و مکمل چاي سبز بر آیریزین سرم مردان چاق غیرورزشکار - حسین کریمیان شاهزاده علی اکبری - کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد نجف آباد - 1395

14- تعیین اثر مصرف مکمل کربوهیدرات با نمایه گلیسمی متفاوت بر زمان بروز خستگی و توان هوازی ورزشکاران استقامتی - محسن محمودی - کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد نجف آباد - 1395

15- تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل زنجبیل بر تغییرات التهاب سیستمیک و نیمرخ لیپیدی متعاقب تمرینات مقاومتی با روش آکسفورد در زنان ورزشکار - زهرا رستگارمقدم -کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد کرج - 1395

16- اثر یک دوره تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد جودوکاران در آزمون آمادگی ویژه جودو - محمد رستگارمقدم - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد کرج - 1395

17- بررسی و مقایسه ارتباط بین کایفوز با قدرت، استقامت و انعطاف پذیری عضلات بازکننده تنه در زنان غیرورزشکار - زهرا راغبیان - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد کرج - 1395

18- تأثیر یک دوره تمرین در آب بر کنترل پاسچری و خطر سقوط سالمندان غیرفعال مرد - حسین رمضانی - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1395

19- اثر شیر کم چرب بر آبرسانی و بازیابی وزن پس از یک کاهش وزن سریع - محمدرضا طراوت - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1395

20- تأثیر یک دوره کاهش بار تمرین بعد از هشت هفته تمرین منتخب بر شاخص های عملکردی بازیکنان فوتبال مرد - محسن کرباسچی - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد- 1395

21- اثر مکمل گیری کوتاه مدت امگا-3 بر پاسخ هموسیستئین و فیبرینوژن به یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط در زنان چاق غیرورزشکار - منصوره ضیغمی-کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد نجف آباد - 1396

22- تأثیر 8 هفته رژیم غذایی خام گیاه​خواری همراه با تمرین هوازی بر نیمرخ چربی و ترکیب بدنی زنان چاق غیرورزشکار - مهری قلی پور - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1396

23- اثر مکمل گیری کوتاه مدت اُمگا-3 بر پاسخ آمنتین و مقاومت به انسولین به یک جلسه تمرین مقاومتی در زنان چاق غیرورزشکار- مهتاب نیمافر - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1396

24- تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی همراه با مصرف مکمل بذر کتان بر ترکیب بدنی و نیمرخ چربی زنان مبتلا به هایپرلیپیدمی - فاطمه سالارپور غربا - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1397

25- مقايسه اثر دو شدت تمرين هوازي بر سطوح آدروپين و شاخص مقاومت به انسولين در زنان چاق - مهسا سلطانی - کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1397

26- مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین هوازی در ساعات مختلف روز بر پاسخ برخی از عوامل عصبی هورمونی مؤثر در تنظیم اشتها در مردان جوان چاق غیرورزشکار - بهمن زاده هندیجانی - رساله دکتری- دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه- 1398 (در حال اجرا)

  مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

1- بررسی تاثیر10هفته تمرینات ترکیبی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای متابولیکی در زنان یائسه- خانم معصومه سرمدیان-کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد واحد کرج - 1392

2- بررسی ارتباط سندرو پیش از قاعدگی با میزان فعالیت بدنی و برخی شاخص های تن سنجی در دختران دبیرستانی- خانم اعظم صبایی- کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد واحد کرج- 1392

3- تاثیر تمرینات هوازی برسطوح هورمون جنسی متصل به گلوبولین و مقاومت به انسولین در زنان یائسه غیرفعال- مهناز خرم جاه- کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد واحد کرج-1393

4- ارتباط بین انگیزش و کناره گیری از ورزش در نوجوانان و جوانان  کاراته‌کا- آقای حمیدرضا رضایی- دانشگاه آزاد واحد کرج- 1394

5- مقایسه تاثیر یک دوره مصرف مکمل آلیسین و سیلیبوم ماریانوم همراه با چهار هفته تمرین منتخب کشتی بر برخی از شاخص های آنتی اکسیدان و اکسیداتیو در کشتی گیران تمرین کرده - رساله دکتری- دانشگاه آزاد واحد بروجرد - 1399

6- تأثیر مصرف عصاره دانه انگور همراه با تمرین هوازی با شدت متوسط بر بیان ژن های mir-29 و mir-64 بافت قلب رت های نر دیابتی نوع 2 - مریم شیرانی - دانشگاه آزاد نجف آباد - 1399

تدریس در دوره ها و کارگاه های آموزشی
- کارگاه تغذیه ورزشی ویژه مربیان رشته ووشو – تیرماه 93
- کارگاه تغذیه ورزشی ویژه مربیان رشته های رزمی – تیرماه 91
- کارگاه استعدادیابی ورزشی- آبان 82
- کارگاه کلیدهای طراحی تمرین – اسفند 82
- تدریس در دوره های مختلف مربیگری در رشته های مختلف از سال 80 تا کنون
- کارگاه " سلامت جسمانی و پیشگیری از آسیب های احتمالی " در سال 1397