امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی


مدیریت امور آموزش کل

دکترمرتضی محجل کفشدوز
مدیر امور آموزش کل
CV

اداره کل امور آموزشی
اداره‌ كل امور آموزشي دانشگاه صنعتی قم ، کليه امور آموزشی مربوط به دانشجويان مقطع کارشناسي از قبيل برنامه ريزی، نام نويسی، انتخاب واحد، نظارت بر برگزاري امتحانات و نگهداری نمرات و ... را به عهده داشته و اين مهم را به کمک واحد آموزش دانشکده ها انجام ميدهد. لازم بذکر است که ادارة کل امور آموزشي دانشگاه صرفا مجری قوانين و مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري، مصوبات شورای آموزشي دانشگاه، کميسيون موارد خاص و کميته منتخب آموزشي می باشد. 
واحد نظام وظيفه، گواهي اشتغال به تحصيل و تائيديه
 • امور مربوط به نظام وظيفه و معافيت تحصيلي ، معرفي به دوره هاي آزاد جهت لغو تعهد
 • پذيرش و صدور گواهي اشتغال به تحصيل ( ويژه دانشجويان فعال بالاي 120 واحد، راهنمايي و رانندگي، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها)
 • استعلام ازسازمان سنجش درخصوص تغيير سهميه قبولي دركنكور دانشجويان
 • تائيد فرم هاي مربوط به وام دانشجويي، سفرهاي زيارتي و خروج از كشور
 • تائيديه معدل جهت دانشجويان قبولي در كنكوركارشناسي ارشد
واحد انتقال و ميهمان ارزيابي و امتحانات
 • امور مربوط به دانشجويان فايل بسته، عدم مراجعه ، مشروطي و محروم از تحصيل
 • امور مربوط به مرخصي تحصيلي
 • تهيه و اعلام برنامه امتحاني ( ماهانه، ميان ترم ،‌پايان ترم )‌دروس سرويس و تقويم امحانات به دانشكده ها
 • نظارت برامتحانات دروس سرويس و ارسال گزارش به دفترنظارت و ارزيابي
 • تهيه آمارهاي مشروطي درپايان هر نيمسال
 • تهيه و ارسال ليست حق الزحمه مراقبين امتحانات و پرداخت آن
 • امور مربوط به دانشجويان ميهمان و انتقالي ، فرزندان هيات علمي ، اتباع خارجي
 • تائيد بدهي ازدانشگاههاي مبدا به دانشجويان انتقالي
 • ارسال نمرات دانشجويان ميهمان به دانشگاههاي مربوطه
 • امور مربوط به تغيير رشته و گرايش، انتقال توام با تغييررشته
 • امور مربوط به ثبت نام ترم تابستان و معرفي نامه ميهمان به ساير دانشگاهها
واحد نمرات و كميته كميسيون
 • ثبت نمرات دانشجويان ميهمان درساير دانشگاهها دركارنامه و تطبيق واحد دانشجويان تغييررشته اي و انتقالي
 • انصراف از تحصيل، تغييروضعيت محروم از تحصيل به انصراف
 • بررسي و ثبت نام معرفي به استاد درپورتال آموزشي
 • اصلاحيه مربوط به دانشجويان شاهدوايثارگر، حذف غيبت پزشكي، حذف غيبت امتحاني (بامجوز كميته منتخب آموزشي وكميسيون مواردخاص)
 • امورمربوط به كميته منتخب آموزشي و كميسيون مواردخاص و ارسال كارنامه غيررسمي ازطريق پست DHL
 • تهيه و تنظيم فرمهاي خلاصه وضعيت دانشجو جهت ارسال به وزارت علوم
 • امور مربوطه به دوره هاي آزاد جهت معرفي دانشجويان فاقد سنوات ،ترميم معدل، بازگشت به تحصيل و ادامه تحصيل
 • اخذ تعهد انجام امور آموزشي در مهلت مقرر
واحدبايگاني
 • نگهداري و تنظيم پرونده هاي كليه دانشجويان كارشناسي
 • بايگاني مكاتبات مربوط به هردانشجو درپرونده تحصيلي نامبرده
 • بررسي پرونده دانشجويان ورودي جديد و اعلام نقص پرونده
 • خلاصه سازي پرونده دانشجويان درشرف فراغت و تحويل پرونده به اداره دانش آموختگان
 


 
منوی سریع