امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


کانون هنرهای تجسمی طراحان جوان
امیرحسین توکلیطراحان جواندبیرکانون
محمد غفاریطراحان جواننائب دبیر
امیرحسین سجودیطراحان جوانمسئول اطلاع رسانی
علی اکبر خلیلیطراحان جوانمسئول اجرایی
حسین گرگوندیطراحان جوانروابط عمومی
منوی سریع
ویژه نامه