امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی مکانیک

دبیر انجمن علمی دانشجویی:   امیر مهدی عبدالهی
سال تاسیس انجمن: 1390 

اسامی شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مکانیک در سال تحصیلی 1401-1400:

ردیف نام و نام خانوادگیسمت
1امیر مهدی عبدالهیدبیر
2ملیکا طالبیعضوشورا
3محمدعرفان عزتیعضوشورا
4آتنا موسی پورعضوشورا
5احسان دلاوریعضوشورا

منوی سریع
ویژه نامه