امروز : یکشنبه دهم اسفند 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی مکانیک

دبیر انجمن علمی دانشجویی:   حامد عبداللهی نطنزی
سال تاسیس انجمن: 1390 

اسامی شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مکانیک در سال تحصیلی98-99 :

ردیف نام و نام خانوادگیسمت
1حامد عبداللهی نطنزیدبیر
2محمد حبیبیعضوشورا
3نازنین بیابانیعضوشورا
4علیرضا حامدیعضوشورا
5محمد اکبرزادهعضوشورا

منوی سریع
ویژه نامه