امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


گاهنامه شکر پنیر

گاهنامه دانشجویی "شکر پنیر"

صاحب امتیاز: محمدجواد زارعی

مدیر مسول : محمد جواد زارعی

سردبیر: محمد جواد زارعی

طراح و گرافیست: محمدجواد زارعی

هیئت تحریریه:

محمدجواد زارعی

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه