امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


گاهنامه نیم نگاه

گاهنامه دانشجویی "نیم نگاه"

صاحب امتیاز: امیرحسین بخشایشی

مدیر مسول : امیرحسین بخشایشی

سردبیر: امیرحسین بخشایشی

طراح و گرافیست:

هیئت تحریریه:

 

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه