امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی مهندسی انرژی

انجمن علمی مهندسی انرژی
دبیر انجمن علمی:
شهرزاد نیکپوش
سال تاسیس انجمن:
1393
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1401-1400:


ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1شهرزاد نیکپوشدبیر انجمن
2آرمیتا خرقانیعضو شورای مرکزی
3سجاد بیدقیعضو شورای مرکزی
4مبینا قائمیعضو شورای مرکزی
5علرضا پناهیعضو شورای مرکزی
منوی سریع
ویژه نامه