امروز : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی مهندسی انرژی

انجمن علمی مهندسی انرژی
دبیر انجمن علمی:
ارمیا خرقانی
سال تاسیس انجمن:
1393
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1400-1399:


ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1ارمیا خرقانیدبیر انجمن
2یاسر کریمیعضو شورای مرکزی
3حسن اعتمادیعضو شورای مرکزی
4شهرزاد نیکپوشعضو شورای مرکزی
5سید محمد سجادیعضو شورای مرکزی
منوی سریع
ویژه نامه