امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


گاهنامه الگوریتم

نشریات

 

گاهنامه دانشجویی "الگوریتم"

صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر

مشاور هئیت علمی:

مدیر مسول : پرهام بیچرانلوئی

سردبیر: پوریا ذوالفقاری

طراح و گرافیست:

هیئت تحریریه:

پرهام بیچرانلوئی، عرفان جباری، امیرحسین صائمی،محمدرضا مدرش، پوریا ذوالفقاری

وبلاگ نشریه:

ارتباط با نشریه:

منوی سریع
ویژه نامه