امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


کانون خیریه نیکان

کانون فرهنگی ـ هنری

 

 کانون خیریه نیکان

 دبیرکانون: علی رضا بهرامی

 سال تاسیس کانون : 1395

اعضای شورای مرکزی کانون خیریه نیکان در سال تحصیلی 98-97 :
 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1میلاد خط شبدبیر کانون
2فاطمه اصفهانیعضو شورا
3زینب یاریعضو شورا
4محمدعلی کاشانیعضو شورا
5فرشه عبداللهیعضو شورا

فعالیت ها: برگزاری بازارچه خیریه و همچنین حمایت از دانشجویان متقاضی و ...

منوی سریع
ویژه نامه