امروز : چهارشنبه سی و یکم شهریور 1400
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی صنایع

انجمن علمی صنایع
دبیر انجمن علمی: فاطمه جلالی فراهانی

سال تاسیس انجمن:
  1388  
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 1399-1400:


ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1فاطمه جلالی فراهانیدبیر انجمن
2امیرحسین عموجعفریعضو شورای مرکزی انجمن
3محدثه خالوئیعضو شورای مرکزی انجمن
4امیرحسین رحیمیعضو شورای مرکزی انجمن
5مهسا محسنیعضو شورای مرکزی انجمن
 
 
منوی سریع
ویژه نامه