امروز : دوشنبه یازدهم اسفند 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی صنایع

انجمن علمی صنایع
دبیر انجمن علمی: مهدی مالکی

سال تاسیس انجمن:
  1388  
اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 98-99 :


ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1مهدی مالکیدبیر
2شایان خدابندهنائب دبیر و مسئول همایش ها و سمینارها
3نگار جاویدی حقمسئول کمیته اموزش
4احمدرضا مهدویمسئول کمیته ارتباط با صنعت
5محمدرضا کچوییمسئول مسابقات
 
 
منوی سریع
ویژه نامه