امروز : دوشنبه یازدهم اسفند 1399

سال تاسیس: 1394

اسامی شورای مرکزی انجمن عامی دانشجویی IEEE در سال تحصیلی 98-99

 

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1یگانه سیریرئیس
2سجاد هادینائب رئیس
3امیرحسین اسماعیل پور مسئول مالی
4محمدجواد محمدیدبیر
5مصطفی پور عبداللهیمدیر روابط عمومی
6محمدمهدی زینتیمدیر اجرایی
7امید امینیمدیر اداریمنوی سریع
ویژه نامه