امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403

انجمن های علمی دانشجویی

ارکان و تشکیلات

دانشجویان کلیه گرایش ها و مقاطع تحصیلی یک رشته دانشگاھی اعضای انجمن علمی متناظر با همان رشته به شمار می روند.

شورای مدیریت انجمن علمی متشکل از 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل است که با انجام انتخابات از میان اعضای انجمن، با رأی مستقیم آنان و کسب اکثریت نسبی آرا برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

در دانشگاه هایی که حداقل 5 انجمن علمی دانشجویی تشکیل شده باشد شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه با حضور دبیران کلیه انجمن های علمی دانشجویی تشکیل می شود.

 

ضوابط تشکیل و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

برای تأسیس انجمن علمی دانشجویی، حداقل 5 نفر از دانشجویان رشته ذیربط تقاضای خود را به معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارائه  می دهند. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در صورت عدم تأسیس انجمن در رشته مورد نظر، پس از مشورت با گروه آموزشی مربوطه موافقت خود را برای تأسیس انجمن اعلام و نسبت به فراخوان ثبت نام داوطلبان شورای مرکزی و برگزاری انتخابات اقدام می نماید.

مجوز فعالیت ها

مجوزبرنامه ها و فعاایت های درخواستی از طرف انجمن های علمی دانشجویی تنها از طریق فرم های مخصوص که در سامانه یکپارچه الکترونیک دانشگاه و در دسترس دبیر انجمن مربوطه می باشد به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارسال می گردد که پس از طی مراحل مشخص برای فعالیت در خواستی مجوز لازم صادر خواهد شد.

فعالیتهای انجمن های علمی دانشجویی در چارچوب  آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی و صرفاً در عرصه های علمی مجاز می باشند و هرگونه  فعالیت صنفی، سیاسی و .... توسط انجمنها تخلف محسوب می شود.

دانشگاه صنعتی قم هم اکنون دارای نه انجمن علمی دانشجویی فعال متناظر با رشته مربوط و دو انجمن علمی دانشجویی میان رشته ای می باشد. انجمن های علمی دانشجویی فعال دانشگاه به ترتیب حروف الفبا:  "" برق، پلیمر، صنایع، عمران، فیزیک مهندسی،کامپیوتر، مکانیک، مهندسی انرژی و IEEE "" .

امید واریم در آینده با جذب رشته های بیشتر؛ با همت دانشجویان علاقه مند به فعالیت های گروهی انجمن های علمی دانشجویی متناظر با آن رشته تشکیل و به فعالیت های علمی بپردازد.

منوی سریع
ویژه نامه