امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی دانشجویی محیط زیست

انجمن علمی محیط زیست
سال تاسیس 1400
دبیر: مهدی قادری

رباتیک علم مطالعه فن آوری مرتبط با طراحی ساخت و اصول کلی و کاربرد ربات‌ها است، که با هدف راحتی انسان و افزایش وقت مفید او به وجود آمده است، به عبارت دیگر رباتیک علم و فن آوری ماشین‌های قابل برنامه ریزی، با کاربردهای عمومی می‌باشد.

 
ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1مهدی قادریدبیر انجمن
2زهرا اغنامیعضو شورا
3سارا پورامینیعضو شورا
4مبینا امرالهیعضو شورا
5علی انصاریعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه