امروز : یکشنبه بیست و هشتم دی 1399
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


انجمن علمی عمران

اساس نامه انجمن علمی عمران

 


 
 
 
استاد مشاور انجمن علمی مهندسی عمران:
درگاه انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قم:
www.csqut.vcp.ir
لوگو انجمن عمران:
 
 
 اعضای شورای مرکزی انجمن در سال تحصیلی 98-99
 

 

ردیفنام و نام خانوادگیانجمنسمت
1امیر اضمانی ملاباشیعمراندبیر
2محمدامین محمدی البرزیعمرانعضو شورا
3محمدحسن ناصریعمرانعضو شورا
4محمدجواد خلیلیعمرانعضو شورا
5فردین سالاریعمرانعضو شورا
منوی سریع
ویژه نامه