امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


تشکل های اسلامی

معرفی:

تشکل های دانشجویی با سابقه طولانی در دانشگاه ها و با تجربه ترین بخش دانشجویی در فعالیت های دانشجویی در زمان های مختلف بوده اند و همچنین مراکز مطالبه گری و روشنگری مسائل مختلف در جامعه بوده اند. همچنین بسیاری  از مسئولین آینده کشور در بستر همین تشکل های اسلامی دانشجویی و در دانشگاه ها شروع به فعالیت و بالندگی نموده اند.

دانشگاه صنعتی قم با دارا بودن 2 تشکل اسلامی  " جامعه اسلامی دانشجویان " و " انجمن اسلامی دانشجویان " همراه با سایر بخش های مختلف در جهت پیشبرد اهداف نظام بزرگ ایران اسلامی گام برمی دارند.

منوی سریع
ویژه نامه