امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
مدیریت فرهنگی و اجتماعی

مدیریت فرهنگی و اجتماعی


اداره شاهد و ایثارگر

کارشناس اداره شاهد و ایثارگر:  حجت الاسلام اسماعیل توکلی داخلی 126
اهم وظایف اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه صنعتی قم
1 – نظارت بر حسن اجرای آئین ­نامه­ های آموزشی مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر
2 – بررسی کارشناسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر .
3 – رصد کردن وضعیت تحصیلی و کنترل ریزنمرات هر ترم دانشجویان مشروطی بخصوص دانشجویان اخراج آموزشی و تا حد امکان مساعدت در جهت حل مسائل آنان چه از طریق اداره آموزش و چه ازطریق ارجاع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه.
4 – هماهنگی در جهت تشکیل جلسات ستاد پیگیری و بررسی امور دانشجویان شاهد و ایثارگر .
5– تشکیل کلاسها و گروههای تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر .
6– راهنمایی آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.
7-  پیگیری نقل و انتقالات دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی وزارت علوم

8 - نظارت بر اجرای طرح تقویت بنیه علمی و ارتقاء موقعیت دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق تشویق و تقویت علمی آنها

9–  معرفی دانشجویان ایثارگر جهت انتقال ، مهمان و تغییر رشته با بذل مساعدت واحدهای ذیربط .
10– دعوت از اساتید دانشگاه جهت تشکیل کلاسهای تقویتی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.
11– پی گیری اجرای آیین­نامه تحصیل رایگان دانشجویان شهریه شهریه پرداز شاهد و ایثارگر .

12- پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد و سعی در بالا بردن توان آموزشی آنان از طریق اجرای فوق برنامه های جنبی و تقویت روحی و اهدای جوائز به دانشجویان شاهد ممتاز .

13– برگزاری مسابقات علمی – فرهنگی از طریق کانون شاهد و ایثارگردانشگاه
14– برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر

اقدامات  دفتر شاهد
1– تشکیل پرونده برای کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر
2– تهیه و تنظیم لیست دانشجویان شاهد و ارسال آن به بنیاد شهید استان به منظور دریافت هدیه ورود، کمک هزینه تحصیلی و ...... طبق دستورالعمل مربوطه.
3– شرکت مسئول اداره شاهد دانشگاه در گردهمایی های منطقه ای و سراسری ادارات شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
4– پاسخگویی و راهنمایی مراجعات دانشجویان شاهد و ایثارگر و ارایه راهکارهای لازم جهت حل مشکلات آنها

5– پاسخگویی به نامه­های رسیده از سایر ادارات از جمله وزارت علو، اداره کل بنیاد شهید و  ...
6– ایجاد هماهنگی های لازم با قسمت آموزش جهت ارائه انواع خدمات آموزشی به دانشجویان شاهد .
7– هماهنگی و پیش­بینی امکانات لازم از طریق مسئول اداره در خصوص برگزاری اردوهای زیارتی ، علمی ، تفریحی و ورزشی .

8– معرفی ایثارگران به اداره خوابگاههای دانشجویان

منوی سریع
ویژه نامه