امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده فنی و مهندسی

RSS
همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشکده فنی مهندسی تقدیر شد
دکتر جعفر خادم زاده یگانه به عنوان پژوهشگراول، دکتر مصطفی طالبی پژوهشگر دوم و دکتر مرتضی جیریایی و دکتر محمد صادق محبی به عنوان پژوهشگران سوم دانشکده فنی و مهندسی معرفی شدند. همچنین از دکتر محمد صادق محبی به عنوان فناور برتر استان قم و دکتر عبدالرضا کریمی به عنوان فناور برتر دانشگاه صنعتی قم تقدیر شد. در بخش پژوهش دانشجویی از محمد نیکخواه تقدیر و تشکر به عمل آمد.همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشکده فنی و مهندسی تقدیر شد
 دکتر جعفر خادم زاده یگانه به عنوان پژوهشگراول، دکتر مصطفی طالبی پژوهشگر دوم و دکتر مرتضی جیریایی و دکتر محمد صادق محبی به عنوان پژوهشگران سوم دانشکده فنی و مهندسی معرفی شدند. همچنین از دکتر محمد صادق محبی به عنوان فناور برتر استان قم و دکتر عبدالرضا کریمی به عنوان فناور برتر دانشگاه صنعتی قم تقدیر شد. در بخش پژوهش دانشجویی از محمد نیکخواه تقدیر و تشکر به عمل آمد .
کارگاه آشنایی با فناوری چاپ سه بعدی
انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزار میکند:
کارگاه آشنایی با فناوری چاپ سه بعدی
مدرس: مهندس محمد سینا بروجردی کارشناس ارشد بیومکانیک دانشگاه تهران
زمان: دوم دی ماه ساعت 11:45 تا 15:15
مکان: سالن آمفی تئاتر
جهت ثبت نام به ایدی @PHAMEDN پیام دهید.کارگاه آشنایی با فناوری چاپ سه بعدی

یکشنبه دوم دی 1397 ساعت 8:12 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود