امروز : چهارشنبه بیست و یکم آذر 1397
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


خدمات فناوری اطلاعات

مركز كامپیوتر و انفورماتیك

مركز كامپیوتر و انفورماتیك دانشگاه ازسال 1387 با هدف یكپارچه سازی فعالیت‏های رایانه‏ای در دانشگاه، تأسیس شد. این مركز عهده دار مطالعه، طراحی، استقرار و پشتیبانی تمامی عملیات نرم‏ افزاری، سخت‏ افزاری و شبكه ه‏ای دانشگاه است.

  سرفصل های خدمات قسمت انفورماتیک:

مدیریت مركز:

خانم مهندس عفیفه فریدونی  مسئول انفورماتیک دانشگاه صنعتی قم می باشند.

کارشناسان مرکز انفورماتیک:

جناب آقای مهندس طاهری نیا و جناب آقای حسن علی حق دوست کارشناسان قسمت انفورماتیک می باشند.

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir