امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

سرویس های شبكه

  • مدیریت كاربران شبكه Active Directory

هر یك از دانشجویان، اساتید و كاركنان دانشگاه جهت استفاده از دستگاه های رایانه موجود در دانشگاه و اتصال به سرویس های شبكه دانشگاه بایستی دارای نام كاربر و كلمه عبور اختصاصی باشند. مدیریت كاربران شبكه توسط Active Directory تحت یك Local Domain انجام می شود. برای دانشجویان در ابتدای هر سال بر اساس لیست اعلام شده توسط سیستم آموزش دانشگاه به صورت گروهی نام كاربری و كلمه عبور صادر می شود، برای اساتید و كاركنان براساس اعلام و درخواست كتبی نام كاربری صادر می شود. تمامی سیستمهای موجود در دانشگاه عضو Domain بوده و فقط توسط كاربران شبكه قابل استفاده می باشد.

  • مدیریت دسترسی كاربران شبكه Domain Policy:

باتوجه به اینكه تمامی كاربران شبكه دارای نام كاربری دامین می باشند و تمامی سیستم های دانشگاه عضو دامین می باشند جهت برقرار امنیت لازم در شبكه و مدیریت دسترسی كاربران و سیستم های دانشگاه قوانین مدیریتی دسترسی توسط Domain Policy انجام می شود. 

  • مدیریت كاربران و پهنای باند اینترنت:

سرویس اینترنت دهی به دانشجویان و اساتید و کارمندان دانشگاه توسط نرم افزار Spooler صورت می گیرد که توانسته است اكثر نیازهای دانشگاه را جوابگو باشد. در این نرم افزار كلیه كاربران دانشجویی، اساتید و كاركنان تحت اكتیودایركتوری با توجه به نوع اتصال خود به شبكه به صورت LAN و بیسیم و VPN و Hotspot همزمان باتوجه به قوانین و محدودیتهای دسترسی و پهنای باند دریافتی به اینترنت دسترسی پیدا می كنند.
 

  • وب سایت:

در وب سایت دانشگاه صنعتی قم (https://www.qut.ac.ir) تمامی واحدهای سازمانی، دانشكده ها، گروه های آموزشی و... دارای زیرپروتالهای اختصاصی بوده و مدیریت محتوا توسط خود واحد ها ارائه و بوسیله قسمت انفورماتیک بارگذاری می گردد. 

  • پورتال اساتید:

هر یك از اعضای محترم علمی در وب سایت دانشگاه می توانند دارای Home Page شخصی به دو زبان فارسی و لاتین باشند كه مدیریت محتوای آن توسط خود اساتید انجام می شود و توسط یك URL اختصاصی در اینترنت قابل دسترسی است.( https://erp.qut.ac.ir)

  • پورتال  دانشجویی:

دانشجویان دانشگاه نیز می توانند به وسیله پرتال دانشجویی از خدمات اینترنتی دانشگاه بهرمند گردند.  URL پورتال دانشجویی (https://erp.qut.ac.ir) می باشد که هر دانشجو با وارد کردن شماره دانشجویی و رمز عبور خود وارد این قسمت خواهد شد.

  • شبكه بی سیم:

از سال 1389 شبكه Wireless در فضای فیزیكی دانشگاه  و همچنین همه خوابگاه  ها راه اندازی شده تا برای كاربرانی دارای كامپیوترهای شخصی مجهز به WiFi می باشند امكان اتصال به شبكه دانشگاه و استفاده از اینترنت فراهم شود.

  • آنتی ویروس:

در شبكه تمامی دستگاه ها، مجهز به آنتی ویروس معتبر بوده و توسط Server اصلی وضعیت آنتی ویروس تمامی Client ها، برنامه ریزی و كنترل می شود. آنتی ویرس Kasper هم اکنون در تمامی سیستم های دانشگاه استقرار یافته است.

  • File Sharing:

جهت جلوگیری از دانلود مكرر نرم افزارهای جدید و صرفه جویی در پهنای باند اینترنت دانشگاه جدیدترین برنامه های دانلود شده و یا خریداری شده روی یك سرور مركزی قرار گرفته و تمامی كاربران شبكه می توانند به راحتی  به آن متصل شده و از طریق Share از آن استفاده كنند.

همچنین تمامی كاربران شبكه دارای Home Directory شخصی جهت ذخیره اطلاعات شخصی و مهم خود روی سرور Sharing دانشگاه می باشند.

  

  • سرویس پست الكترونیكی:

سرویس پست الكترونیكی دانشگاه با پسوند @qut.ac.ir ویژه اعضای محترم هیأت علمی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی  و واحدهای اداری دانشگاه می باشد. این سرویس توسط آدرس اینترنتی در دسترس كاربران آن می باشد.