امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


چگونه از بانک نرم افزار استفاده کنیم

"قابل توجه اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشگاه"

بانک نرم­ افزاری شامل انواع نرم ­افزارهای آموزشی، تخصصی و غیر تخصصی مربوط به کلیه رشته­ های دانشگاه از طریق آدرس: \\download   قابل دسترسی می­باشد.

     ـ آدرس فوق را باید در نوار آدرس my computer وارد کنید.

  ـ در صورت نیاز به نام کاربری و پسورد، از نام کاربری و پسورد ورود به اینترنت خود به صورت ذیل استفاده کنید:                                                  

   @qut.irنام کاربریusername:

   پسوردPassword:

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir