امروز : شنبه نهم بهمن 1400

واحد پشتیبانی (سخت افزار و نرم افزار)

با توسعه فناوری اطلاعات و خدمات آن در دانشگاه و افزایش تعداد دستگاه‌های رایانه اداری و آموزشی و نیاز به پشتیبانی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دستگاه‌ها و سیستم‌ها، واحد پشتیبانی از سال 1387 به عنوان یك واحد مجزا در مجموعه انفورماتیك با اهداف زیر شروع به كار كرده است:

1-      ایجاد یك سازمان نرم‌افزاری و سخت‌افزای جامع و متمركز در مجموعه.

2-      رفع مشكلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم‌ها و كاربران در حداقل زمان ممكن.

3-      كاهش هزینه‌های موارد مصرفی و خدمات.

این واحد در مجموعه مركز انفورماتیك وظایف زیر را برعهده دارد:

1-      بررسی و رفع مشكلات سخت‌افزاری سیستم‌ها و دستگاه‌های جانبی.

2-      تأمین موارد مصرفی، قطعات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای عمومی.

3-      نظارت بر خرید تجهیزات رایانه‌ای.

4-      ارسال سیستم‌های غیر قابل تعمیر به بیرون از دانشگاه جهت تعمیر.

5-      رفع مشكلات نرم‌افزاری سیستم‌ها و كاربران از طریق شبكه و به صورت Remote.

6-      پاسخگویی به مشكلات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری كاربران.

7-      مدیریت مجوزهای كاربران شبكه در تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم‌ها.

8-      پشتیبانی از سرویس بروزرسانی سیستم‌عامل و نرم‌افزارهای كامپیوترهای موجود در شبكه WSUS SERVER .

نحوه و چگونگی ارائه خدمات به كاربران و سیستم‌های موجود در بخش‌های اداری و آموزشی براساس آیین‌نامه داخلی تدوین شده در مركز انفورماتیك می‌باشد.