امروز : شنبه نهم بهمن 1400
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


چگونه خروج از اینترنت

قابل توجه دانشجویانی که از سایت استفاده می نمایند:

لازم به ذکر است در پایان استفاده خود از اینترنت، حتما باید تمام پنجره های مرورگر ها را بسته وسپس در پنجره کوچک مرورگر، خروج را کلیک کنید و در نهایت کامپیوتر را Lof Off نمایید تا ارتباط خود با اینترنت را قطع کنید. در غیر این صورت نام کاربری همچنان باز مانده و اعتبارحجمی و زمانی اینترنت پایان می یابد.

در صورت بسته بودن پنجره کوچک مرورگر، می توانید با وارد کردن آدرس زیر در مرورگر خود از وضعیت اتصال خود به اینترنت آگاه شوید.

http://192.168.4.2:1357/status

همچنین با وارد کردن آدرس زیر در مرورگر خود می توانید ارتباط خود با اینتر نت را قطع نمایید.

http://192.168.4.2:1357/logout