امروز : چهارشنبه پنجم تیر 1398
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


چگونه خروج از اینترنت

قابل توجه دانشجویانی که از سایت استفاده می نمایند:

لازم به ذکر است در پایان استفاده خود از اینترنت، حتما باید تمام پنجره های مرورگر ها را بسته وسپس در پنجره کوچک مرورگر، خروج را کلیک کنید و در نهایت کامپیوتر را Lof Off نمایید تا ارتباط خود با اینترنت را قطع کنید. در غیر این صورت نام کاربری همچنان باز مانده و اعتبارحجمی و زمانی اینترنت پایان می یابد.

در صورت بسته بودن پنجره کوچک مرورگر، می توانید با وارد کردن آدرس زیر در مرورگر خود از وضعیت اتصال خود به اینترنت آگاه شوید.

http://192.168.4.2:1357/status

همچنین با وارد کردن آدرس زیر در مرورگر خود می توانید ارتباط خود با اینتر نت را قطع نمایید.

http://192.168.4.2:1357/logout

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir