امروز : شنبه نهم بهمن 1400
فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات


سیستم های نرم افزاری

سیستم های نرم افزاری

 

  • پورتال آموزش

پورتال آموزش در دانشگاه صنعتی قم توسط نرم افزار erp، تولید شده  در حال حاضر این پورتال دارای بخشهای مختلف است

پروتال آموزش دانشجویی كه جهت استفاده دانشجویان و انجام امور مربوط به آموزش ( ثبت نام، انتخاب واحد، مشاهده سوابق تحصیلی و...) در شبكه اینترنت قابل دسترسی است.

پورتال آموزش اساتید كه جهت استفاده اساتید محترم برای ثبت نمرات، مشاهده برنامه درسی،سوابق و… توسط آدرس در شبكه اینترنت قابل دسترسی است.

پورتال آموزش كاركنان كه برای دسترسی كاركنان و كارشناسان آموزشی دانشگاه جهت انجام امور مربوط به حوزه آموزش توسط آدرس اینترانتی قابل دسترسی است. 

  • سیستم حضور و غیاب:

سیستم حضور و غیاب دانشگاه از نرم افزار erp استفاده می كند. لازم به ذکر است سیستم حضور و غیاب دانشگاه تحت وب بوده و قابل مشاهده سایر کاربران می باشد.

  • اتوماسیون تغذیه

اتوماسیون تغذیه دانشگاه محصول شركت جهان گستر بوده و سرویس دهی رستوران دانشگاه توسط این نرم افزار انجام می شود و با توجه به نیازهای دانشگاه این نرم افزار به طور مستمر بروز رسانی شده است. این اتوماسیون در بخش های زیر استفاده می شود:

1-      انبار مواد غذایی دانشگاه

2-      اداره تغذیه دانشگاه جهت رزرو غذا، برنامه ریزی رستوان و سرو غذا

3-      سرویس تحت وب جهت رزرو غذا و شارژ اینترنتی

  • اتوماسیون اسكان خوابگاه :

این سامانه محصول شركت erp بوده و اسكان خوابگاه دانشجویان در این سیستم  انجام می شود.