امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403

مركز كامپیوتر و انفورماتیك

مركز كامپیوتر و انفورماتیك دانشگاه ازسال 1387 با هدف یكپارچه سازی فعالیت‏های رایانه‏ای در دانشگاه، تأسیس شد. این مركز عهده دار مطالعه، طراحی، استقرار و پشتیبانی تمامی عملیات نرم‏ افزاری، سخت‏ افزاری و شبكه ه‏ای دانشگاه است.

  سرفصل های خدمات قسمت انفورماتیک:

مدیریت مركز:

 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات : خانم مهندس عفیفه فریدونی

کارشناسان مرکز  فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 آقای حسن علی حق دوست