امروز : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1398

مركز كامپیوتر و انفورماتیك

مركز كامپیوتر و انفورماتیك دانشگاه ازسال 1387 با هدف یكپارچه سازی فعالیت‏های رایانه‏ای در دانشگاه، تأسیس شد. این مركز عهده دار مطالعه، طراحی، استقرار و پشتیبانی تمامی عملیات نرم‏ افزاری، سخت‏ افزاری و شبكه ه‏ای دانشگاه است.

  سرفصل های خدمات قسمت انفورماتیک:

مدیریت مركز:

 مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات : خانم مهندس عفیفه فریدونی

کارشناسان مرکز  فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 آقای مهندس طاهری نیا 
 آقای حسن علی حق دوست

آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir