امروز : جمعه بیست و نهم تیر 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده فنی و مهندسی

همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشکده فنی و مهندسی تقدیر شد

یکشنبه دوم دی 1397 ساعت 2:45 ب ظ
 دکتر جعفر خادم زاده یگانه به عنوان پژوهشگراول، دکتر مصطفی طالبی پژوهشگر دوم و دکتر مرتضی جیریایی و دکتر محمد صادق محبی به عنوان پژوهشگران سوم دانشکده فنی و مهندسی معرفی شدند. همچنین از دکتر محمد صادق محبی به عنوان فناور برتر استان قم و دکتر عبدالرضا کریمی به عنوان فناور برتر دانشگاه صنعتی قم تقدیر شد. در بخش پژوهش دانشجویی از محمد نیکخواه تقدیر و تشکر به عمل آمد .
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود