امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
 
درباره معاونت:
این معاونت به عنوان معاونتی راهبردی در مجموعه دانشگاهی، نقش پشتیبانی و هدایت بخش های مختلف دانشگاه را در جهت رسیدن به اهداف واحد ایفاء نموده و در حدود اساسنامه و سایر مقررات مربوط و با توجه به خط مشی های تعیین شده بر کلیه امور استخدامی، اداری، مالی، معاملاتی و تدارکاتی واحد دانشگاهی و موارد نظیر آن که بوسیله مدیریت ها و ادارات زیرمجموعه انجام می پذیرد نظارت داشته و ضمن برنامه ریزی، سازماندهی، فعالیت های آنان را هدایت، هماهنگ و کنترل می نماید.