امروز : سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


معرفی معاونت


ابوالفضل یاری
معاونت اداری و مالی
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir