امروز : سه شنبه بیست و دوم آبان 1397
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


مدیریت امور اداری و پشتیبانی


ابوالفضل یوسفی

مدیر امور اداری و پشتیبانی


کارشناسان امور اداری:
  نام و نام خانوادگیپل ارتباطی
امور اداریاداره کارگزینیاحمد احمد آبادی174
اداره رفاهرضا زلفی گل120
دبیرخانهمحمد محمدی214
امور پشتیبانیانبارعلی جعفری228
امور کارپردازیاحد حمیدی135
خدماتعلی جعفری228
تأسیساتمحمد نوری122
آدرس : قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران)
تلفن: 36641601-025 فاکس: 36641604 -025
صندوق پستی : 1519-37195  کدپستی: 3718146645 
پست الکترونیک: Info.admin@qut.ac.ir