امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


معرفی معاون اداری و مالی


دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
  معاون اداری و مالی
CV 

    حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه متولی برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص نظام اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه در قالب قوانین، مقررات و مصوبات است و با اجرای قوانین و نظارت بر ضوابط امور مالی، اداری، نیروی انسانی و تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، زمینه لازم برای تحقق اهداف مقدس دانشگاه و آموزش عالی را فراهم می نماید.

وظايف و اختيارات
 • ساماندهی، برنامه ریزی و کنترل امور اداری، اجرایی و پشتیبانی دانشگاه.
 • ساماندهی و برنامه ریزی مالی مبتنی بر افزایش بهره‌وری و درآمدزایی با اتکاء بر توان علمی و تخصصی دانشگاه.
 • کسب منابع مالی متنوع و پایدار در جهت گسترش زمینه‌های استقلال مالی دانشگاه.
 • ساماندهی،‌ مدیریت و تأمین منابع انسانی کارآمد، شایسته ، متخصص متناسب با ساختار دانشگاه و ملتزم به ارزش های انسانی و اخلاق حرفه ای.
 • انجام و بررسی امور حقوقی دانشگاه.
 • نظارت بر امور ساختمان‌ها و اجرای طرح های عمرانی دانشگاه و مطالعه و بررسی طرح های عمرانی جدید.
 • ایجاد و توسعه فضاهای کالبدی دانشگاه.
 • سیاست گذاری، پشتیبانی و تأمین ملزومات، تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز دانشگاه.
 • برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در دانشگاه و نظارت بر عقد قراردادها و حسن اجرای آن ها.
 • به کارگیری حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی .
 • به کارگیری، کنترل و نظارت بر سامانه خرید متمرکز.
 • تأمین، اصلاح و نگهداری تاسیسات زیربنایی پردیس دانشگاه.
 • ساماندهی،‌ نظارت و بهبود وضعیت ترافیک و حمل و نقل پردیس دانشگاه.
 • ایجاد، توسعه و نگهداری فضای سبز دانشگاه و بهبود مسائل زیست محیطی.
 • مدیریت و بهینه سازی مصارف انرژی (آب، برق، گاز) در دانشگاه.
 • مطالعه و بررسی در خصوص طراحی الگوی جامع شهری در پردیس دانشگاه.
 • تعامل با سازمان های دولتی و خصوصی به منظور گسترش زمینه های همکاری.
تلفن: 36641601-025 تلفن داخلي : 162