امروز : شنبه یکم اردیبهشت 1403
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده فنی و مهندسی

همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشکده فنی مهندسی تقدیر شد

یکشنبه دوم دی 1397 ساعت 3:30 ب ظ
همزمان با هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشکده فنی مهندسی تقدیر شد
دکتر جعفر خادم زاده یگانه به عنوان پژوهشگراول، دکتر مصطفی طالبی پژوهشگر دوم و دکتر مرتضی جیریایی و دکتر محمد صادق محبی به عنوان پژوهشگران سوم دانشکده فنی و مهندسی معرفی شدند. همچنین از دکتر محمد صادق محبی به عنوان فناور برتر استان قم و دکتر عبدالرضا کریمی به عنوان فناور برتر دانشگاه صنعتی قم تقدیر شد. در بخش پژوهش دانشجویی از محمد نیکخواه تقدیر و تشکر به عمل آمد.   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود