امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
روابط عمومی

روابط عمومی


صفحه اصلی

روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم
 
مسئول روابط عمومی : نرگس دلاوری
شرح وظایف:
اخبار و اطلاعات دانشگاه
جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت های دانشگاهی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، عمرانی و....   
 تهیه خبر
تهیه نشریه خبری دانشگاه
تهیه ویژه نامه و گزارش عملکرد
انتشار اخبار از طریق رسانه های ارتباط جمعی
هماهنگی با صدا و سیما و مطبوعات در انجام مصاحبه های مسئولین، اساتید و نخبگان در زمینه های علمی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی
وب سایت وکانال رسمی دانشگاه
کنترل و نظارت بر اخبار و اطلاعات قابل درج در سایت دانشگاه
اطلاع رسانی عمومی از طریق  وب سایت و کانال رسمی دانشگاه
 سمعی و بصری
 تهیه فیلم و عکس از جلسات و نشست های علمی، همایش ها و کارگاههای آموزشی و پژوهشی
تهیه لوح فشرده اخبار و اطلاعات
تهیه بنر، استند، پوستر و ...
ارتباطات
گزارش دستاوردها و  پیشرفت های دانشگاه به مخاطبین عام و خاص
برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و سازمان های همسو
بررسی مطبوعات و رسانه ها
پاسخگویی به شکایات رسانه ها
برگزاری مراسمات
برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت برگزاری برنامه های مختلف از قبیل تودیع و معارفه، پرسش و پاسخ، نشست ریاست دانشگاه با اقشار مختلف دانشگاهی
مدیریت سالن همایش های دانشگاه
تبلیغات ،تدارکات و تشریفات
برگزاری نمایشگاه های  ویژه در راستای معرفی فعالیت های علمی ، پژوهشی و دستاوردهای دانشگاه
انجام امور تبلیغاتی در برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و برنامه های مربوطه
همکاری در برگزاری کنفرانس ها و سمینار های ملی و بین المللی
فضا سازی مناسب جهت گرامی داشت مناسبت های ملی و مذهبی
انجام امور تشریفات جهت حضور شخصیت های برجسته در دانشگاه
تهیه هدایای  تبلیغاتی
 افکار سنجی
سنجش افكار عمومی نسبت به مسائل و عملکرد دانشگاه در درون  و بیرون دانشگاه
ارزیابی، تحلیل و انعكاس مسائل  مربوطه به ریاست دانشگاه
اخبار دانشگاه