امروز : پنجشنبه سی و یکم خرداد 1403
روابط عمومی

روابط عمومی


فعالیت های خارجی

فعالیتهای خارجی:

 • اطلاع رسانی و ایجاد فضای ارتباطی مطلوب و انتشار اخبار
 •  تشریح و اطلاع رسانی دقیق سیاستها و برنامه های متناسب با موقعیت کنونی و اهداف آینده دانشگاه با انگیزه تنویر افکار عمومی، با بهره مندی از بهترین ابزار اطلاع رسانی (وب سایت دانشگاه و وب سایت وزارت علوم )
 • انعقاد اجرای طرحهای پژوهشی با سازمانها و صنایع کشور
 • تنظیم برنامه مصاحبه های مسئولین دانشگاه با مطبوعات، متناسب با اولویتهای دانشگاه و شرایط زمانی و نیاز افکار عمومی
 • ایجاد ارتباط مفید و تنگاتنگ با مطبوعات، رادیو، تلویزیون و استفاده بهینه از آنها برای اطلاع رسانی به عموم
 •  حضور فعال در نمایشگاههای خارج از دانشگاه بخصوص در حیطه فعالیت وزارت علوم
 •  ایجاد ارتباط مناسب در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دانشگاهها و مؤسسات علمی، پژوهشی داخل و خارج ازکشورو فراهم آوردن امکان تبادل اطلاعات با آنها
 • تنظیم شرایط بازدید اساتید و دانشجویان از مراکز صنعتی استان با هدف هرچه بیشتر کردن سطح ارتباط صنعت با دانشگاه
 • برقراری شرایط مناسب به منظور شرکت دانشجویان و کارکنان دانشگاه در کلیه مسابقات علمی،ورزشی و ... در سراسر کشور بخصوص در سطح دانشگاهها
 •  حضور فعال در وب سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تصویر سازی مثبت و وسیع از دانشگاه و معرفی قابلیتهای دانشگاه به نحوه احسن
 •  فراهم آوردن شرایط ارتباط اساتید، دانشجویان، محققین و دانش پژوهان جوان دانشگاه با برنامه های مختلف علمی و انتشار اخبار مربوط به فعالیتهای علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه از طریق رسانه های جمعی بالاخص صدا و سیما به منظور تبلیغات و نشان دادن چهره های قوی دانشگاه درسطح ملی و بین المللی