امروز : چهارشنبه هشتم بهمن 1399
بسیج اداری

بسیج اداری


صفحه اصلیتشكیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقینا از بركات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود كه بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد. امام خمینی (ره)