امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
بسیج اداری

بسیج اداری


معرفی پایگاه

 
  پایگاه مقاومت بسیج کارکنان شهید آخوندی دانشگاه صنعتی قم از همکاران علاقمند برای عضویت در بسیج ثبت نام به عمل می آورد.
              
 مسئول پایگاه مقاومت:    آقای نصیری
 
شرایط عضویت در بسیج
1.معتقد بودن به قانون اساسی جمهوری اسلامی
2.معتقد بودن به اهداف انقلاب اسلامی
          
مراحل وشیوه ثبت نام برای عضویت در بسیج
1.تکمیل فرم درخواست عضویت
2.دو قطعه عکس 3*2
3.ارائه کپی تمام صفحات شناسنامه
4.ارائه کپی کارت ملی
5.ارائه کپی کارت پایان خدمت یا معافیت
6.ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی
7.ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی