امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
بسیج اداری

بسیج اداری


گزارش فعایتهای بسیج

برنامه ها و فعالیت های بسیج


1.دیدار با خانواده های معظم شهداء
2.برگزاری مسابقات  فرهنگی، ورزشی و کتابخوانی
3. برگزاری مراسم در مناسبتهای ویژه همراه با پذیرایی و مسابقات
4.تشکیل جلسات هفتگی و ماهانه اعضای شورای پایگاه به منظور بررسی برنامه ها و مسائل پایگاه با سرلوحه قراردادن فرمایش مقام معظم رهبری که امسال را سال نوآوری و شکوفایی اعلام فرمودند.
5. تهیه برنامه های سالیانه پایگاه و پیشنهاد به مراجع ذیربط به منظور دریافت اعتبار مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه های مورد نظر
6. مراجعه حضوری نماینده پایگاه به منظور ارسال و دریافت اطلاعیه ها و مکاتبات مورد نیاز از مرکز بسیج مقاومت وزارت علوم
7.  تشکیل وتکمیل پرونده های پرسنلی و عقیدتی اعضای بسیج کارکنان توسط بخش نیروی انسانی و عقیدتی و دریافت کارت عضویت اعضاء از مرکز مقاومت بسیج وزارت علوم و ارائه آن به اعضاء پایگاه
8. جذب و پذیرش اعضای عادی و فعال بسیج کارکنان
9. برنامه ریزی و تشکیل جلسات به منظور ایجاد پایگاه اطلاع رسانی تحت وب ویژه بسیج کارکنان دانشگاه

  • تهیه و تنظیم بروشور و کاتالوگ
بروشور عفاف و حجاب