امروز : سه شنبه ششم آبان 1399
مرکز نوآوری

مرکز نوآوری


صفحه اصلی

معرفی مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم:
مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم بعنوان یکی از زیر مجموعه های معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی قم در تاریخ 27/2/1396 با مجوز رسمی از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نموده است. این مرکز با ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از ساخت و توسعه محصولات مبتنی بر فن آوری و نوآوری یا انتقال دانش فنی توسط صاحبان ایده های خلاقانه در قالب واحدهای نوآور در زمینه های مختلف علوم ومهندسی با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن حمایت می کند. این خدمات شامل موارد زیر است:
  • تامین محل کار در مرکز نوآوری در صورت درخواست مجری و فضای خالی موجود به صورت اجاره یا رایگان به تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه
  • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
  • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
  • آموزش­های تخصصی ویژه و مشاوره
  • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری
مدیریت و همکاران مرکز نوآوری:

داخلی

تلفن تماس

پست سازمانی

مدیریت و همکاران

113

02536641350

مدیر مرکز نوآوری

دکتر روزبه رجبی (رزومه)

128

02536641601

کارشناس مرکز نوآوری

مهندس رضایی

128

02536641601

کارشناس مرکز نوآوری

مهندس جلیلی