امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
اخبار

اخبار


تازه های مرکز نوآوری

مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم

شنبه چهارم بهمن 1399 ساعت 2:35 ب ظ
مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم